Bài 1 trang 144 SGK Hóa học 9 | C-n.vn

Đề bài
Chọn các chất thích hợp thay vào chữ cái rồi viết  phương trình hóa học theo những sơ đồ chuyển đổi hóa học sau :

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

(begin{gathered}a){C_2}{H_4}xrightarrow[{xt}]{{ + {H_2}O}}C{H_3} – C{H_2} – OHxrightarrow[{men,giam}]{{ + {O_2}}}C{H_3}COOH hfill \C{H_2} = C{H_2} + {H_2}Oxrightarrow{{xt}}C{H_3} – C{H_2} – OH hfill \C{H_3} – C{H_2} – OH + {O_2}xrightarrow{{men,giam}}C{H_3}COOH + {H_2}O hfill \b)C{H_2} = C{H_2}left| begin{gathered}xrightarrow{{Dung,dich,B{r_2}}}C{H_2}Br – C{H_2}Br hfill \xrightarrow{{Trung,hop}}{( – C{H_2} – C{H_2} – )_n} hfill \ end{gathered} right. hfill \C{H_2} = C{H_2} + B{r_2} to C{H_2}Br – C{H_2}Br hfill \nC{H_2} = C{H_2}xrightarrow{{Trung,hop}}{( – C{H_2} – C{H_2} – )_n} hfill \ end{gathered} )Loigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Hô hấp sáng và quan hệ giữa hô hấp với quang hợp và môi trường | C-n.vn