Bài 10 trang 111 SGK Toán 7 tập 1 | C-n.vn

Đề bài
 Trong các hình 63, 64 các tam giác nào bằng nhau (Các cạnh bằng nhau được đánh dấu bởi những kí hiệu giống nhau). Kể tên các đỉnh tương ứng của các tam giác bằng nhau đó. Viết kí hiệu về sự bằng nhau của các tam giác đó.

Video hướng dẫn giải

Áp dụng định lí tổng ba góc trong một tam giác bằng (180^0)
Áp dụng định nghĩa hai tam giác bằng nhau.  

Lời giải chi tiết

Hình 63 ta có: (widehat{A}=widehat{I}=80^0),(widehat{C}=widehat{N}=30^0)(widehat{B}=widehat{M}=180^0-(80^0+30^0)=70^0)(AB=IM, AC=IN, BC=MN).Suy ra (∆ABC=∆IMN)Hình 64 ta có:(widehat {RQH} = widehat {QRP} = {80^0})Áp dụng định lí tổng các góc của một tam giác vào (Delta QHR) ta có:(eqalign{& widehat {QHR} + widehat {HRQ} + widehat {RQH} = {180^o} cr & Rightarrow widehat {HRQ} = {180^o} – left( {widehat {QHR} + widehat {RQH}} right) cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,; = {180^o} – left( {{{40}^o} + {{80}^o}} right) = {60^o} cr} )(Rightarrow widehat {HRQ} = widehat {PQR} = {60^o})Áp dụng định lí tổng các góc của một tam giác vào (Delta PQR) ta có:(eqalign{& widehat {PQR} + widehat {QRP} + widehat {RPQ} = {180^o} cr & Rightarrow widehat {RPQ} = {180^o} – left( {widehat {PQR} + widehat {QRP}} right) cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = {180^o} – left( {{{60}^o} + {{80}^o}} right) = {40^o} cr} )( Rightarrow widehat {RPQ} = widehat {QHR} = {40^o})(QH= RP, HR= PQ, QR=RQ).Suy ra (∆HQR=∆PRQ). Loigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận | C-n.vn