Bài 2 trang 137 (Luyện tập chung) SGK Toán 5 | C-n.vn

Đề bài
Tính:
a) (2 giờ 30 phút + 3 giờ 15 phút) × 3;
    2 giờ 30 phút  + 3 giờ 15 phút × 3;
b) (5 giờ 20 phút + 7 giờ 40 phút) : 2;
    5 giờ 20 phút + 7 giờ 40 phút : 2.

– Ta thực hiện tính giá trị biểu thức như đối với các số tự nhiên: biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau; biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép nhân, chia trước, thực hiện phép cộng, trừ sau.
– Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng
– Nếu số phút lớn hơn hoặc bằng 60 thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn của phút là giờ.

Lời giải chi tiết

a) +) (2 giờ 30 phút + 3 giờ 15 phút) × 3        =   5 giờ 45 phút  × 3        =   15 giờ 135 phút (135 phút = 2 giờ 15 phút)        =   17 giờ 15 phút +) 2 giờ 30 phút  + 3 giờ 15 phút × 3    = 2 giờ 30 phút + 9 giờ 45 phút    = 11 giờ 75 phút (75 phút = 1 giờ 15 phút)    = 12 giờ 15 phút b) +) (5 giờ 20 phút + 7 giờ 40 phút) : 2         = 12 giờ 60 phút : 2         =  6 giờ 30 phút+) 5 giờ 20 phút  + 7 giờ 40 phút : 2    = 5 giờ 20 phút + 3 giờ 50 phút    = 8 giờ 70 phút   (70 phút = 1 giờ 10 phút)    = 9 giờ 10 phútLoigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Giải Read - Unit 8 trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 9 | C-n.vn