Bài 3, 4 trang 31 SGK Toán 5 | C-n.vn

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 3

Video hướng dẫn giảiMột mảnh đất có hình vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 là hình chữ nhật với chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm. Tính diện tích mảnh đất đó bằng mét vuông.Phương pháp giải:- Tính chiều dài thực tế = chiều dài trên bản đồ × 1000, sau đó đổi sang đơn vị mét.
– Tính chiều rộng thực tế = chiều rộng trên bản đồ × 1000, sau đó đổi sang đơn vị mét.
– Diện tích thực tế = chiều dài thực tế × chiều rộng thực tế.Lời giải chi tiết:Chiều dài thực tế của mảnh đất là :
              5 × 1000 = 5000 (cm)
              5000cm = 50m
Chiều rộng thực tế của mảnh đất là :
              3 × 1000 = 3000 (cm)
              3000cm = 30m
Diện tích của mảnh đất đó là :
              50 × 30 = 1500 (m2)
                            Đáp số: 1500m2.

Bài 4

Video hướng dẫn giải Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
Tính diện tích miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ dưới đây :

A. 96cm2                                                               B. 192cm2
C. 224cm2                                                             D. 288cm2.Phương pháp giải:(Xem hình vẽ ở cách giải)
– Diện tích miếng bìa = diện tích hình chữ nhật MNPQ (-) diện tích hình vuông EGHK.
– Tính diện tích hình chữ nhật MNPQ và diện tích hình vuông EGHK theo các công thức:
       Diện tích hình chữ nhật = chiều dài (times) chiều rộng.
       Diện tích hình vuông = cạnh (times) cạnh.Lời giải chi tiết:Ta có hình vẽ như sau :

READ:  Giới thiệu truyện Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga | C-n.vn

Chiều dài hình chữ nhật MNPQ là
               8 + 8 + 8 = 24 (cm)
Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:
              24 × 12 = 288 (cm2)
Diện tích hình vuông EGHK là :
              8 × 8 = 64 (cm2)
Diện tích miếng bìa là :
             288 – 64 = 224 (cm2)
 Khoanh vào C. 
Loigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập