Bài 3 trang 18 SGK Toán 5 | C-n.vn

Đề bài
Một vườn hoa hình chữ nhật có chu vi là (120m). Chiều rộng bằng (displaystyle {5 over 7}) chiều dài.
a) Tính chiều dài, chiều rộng vườn hoa đó.
b) Người ta sử dụng (displaystyle {1 over {25}}) diện tích vườn hoa để làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi là bao nhiêu mét vuông?
Video hướng dẫn giải

– Tìm nửa chu vi = chu vi ( :,2).
– Tìm chiều dài, chiều rộng theo dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.
– Tìm diện tích vườn hoa = chiều dài (times) chiều rộng.
– Tìm diện tích lối đi = diện tích vườn hoa (times)  (displaystyle {1 over {25}}).

Lời giải chi tiết

a) Nửa chu vi hay tổng của chiều dài và chiều rộng là:             (120 : 2 = 60;(m))Ta có sơ đồ:Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:                    (5 + 7 = 12) (phần)Chiều rộng vườn hoa là:                     (60 : 12 times 5 = 25 ;(m))Chiều dài vườn hoa là:                               (60 – 25 = 35 ;(m))b) Diện tích vườn hoa là:                            (35 times 25 = 875 ;( m^2))Diện tích lối đi là:                                        (875 : 25 = 35;( m^2))                            Đáp số: a) Chiều dài: (35m);                                             Chiều rộng: (25 m);                                         b) (35  m^2).Loigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Tuần hoàn và chu chuyển của tư bản | C-n.vn