Bài 3 trang 31 SGK Hóa học 8 | C-n.vn

Đề bài
Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử O và nặng hơn phân tử hiđro 31 lần.
a) Tính phân tử khối của hợp chất.
b) Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu của nguyên tố (xem bảng 1, trang 42).
Video hướng dẫn giải

Hợp chất gồm 2 X và 1 O nên công thức phân tử của hợp chất có dạng: X2O
a) PTK = 31.PTKH2 = ?
b) Ta có: 2.X + 16 = PTK => X = ?

Lời giải chi tiết

Hợp chất gồm 2 X và 1 O nên công thức phân tử của hợp chất có dạng: X2Oa) Phân tử khối của phân tử hiđro là 1.2 = 2 đvCVì phân tử khối của hợp chất nặng hơn phân tử hiđro 31 lần nên phân tử khối của hợp chất bằng: ({M_{{X_{_2}}O}} = 31{M_{{H_2}}} = 31.2 = 62,đvC)b) Nguyên tử khối của X là:Ta có: (2{M_X} + 16 = 62 Rightarrow {M_X} = 23)((M_X) là nguyên tử khối của X)Vậy X là nguyên tố natri.Kí hiệu hóa học là Na.Loigiaihay.com 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục - Đất nước - Nguyễn Đình Thi | C-n.vn