Bài 3 trang 87 SGK Hóa học 8 | C-n.vn

Đề bài
Tính thể tích oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn lượng khí metan CH4 có trong 1m3 khí chứa 2% tạp chất không cháy. Các thể tích đo ở đktc.
Video hướng dẫn giải

Bước 1: Đổi 1  (m3) = 1000 (dm3 ) = 1000 (lít)
Bước 2: Tính phần trăm khí CH4 có trong 1  m3 khí: % CH4 = 100% – % tạp chất không cháy
Tính thể tích khí CH4 và số mol của CH4
({V_{C{H_4}}} = dfrac{{1000.% C{H_4}}}{{100% }} = ?)( =  > {n_{C{H_4}}}(đktc) = dfrac{{{V_{C{H_4}}}}}{{22,4}} = ?,(mol)) 
Bước 3: Viết phương trình hóa học xảy ra
CH4 + 2O2 (xrightarrow{{{t^0}}}) CO2 + 2H2O
Theo PTHH: ({n_{{O_2}}} = 2{n_{C{H_4}}} = ?,(mol) )(=  > {V_{{O_2}}}(đktc) = {n_{{O_2}}}.22,4 = ?,,(lít))

Lời giải chi tiết

1 m3 = 1000 dm3 = 1000 lít.Phần trăm của metan là: % CH4 = 100% – 2% = 98%(begin{gathered}{V_{C{H_4}}} = dfrac{{1000.% C{H_4}}}{{100% }} = dfrac{{1000.98% }}{{100% }} = 980,,,(lit) hfill \= > {n_{C{H_4}}}(đktc) = dfrac{{980}}{{22,4}} = 43,75,(mol) hfill \ end{gathered} )Phương trình phản ứng hóa học :(eqalign{& C{H_4},,, + ,,,,,,,2{O_2}buildrel {{t^o}} overlongrightarrow C{O_2},,, + ,,2{H_2}O cr PT: & ,,,1,,,,,,,,, to ,,,,,,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mol cr ĐB: & ,43,75,, to ,,,,,2.43,75, = 87,5,,,,,,,,,,,mol cr} )( {V_{{O_2}}}(đktc) = 87,5.22,4 = 1960) (lít).Loigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Unit 13 trang 132 SGK Tiếng Anh 10 | C-n.vn