Bài 31 trang 48 SGK Toán 8 tập 2 | C-n.vn

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
LG a.

(dfrac{{15 – 6x}}{3} > 5)  Phương pháp giải: Áp dụng: Quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân hai vế với một số.Lời giải chi tiết:Ta có
(eqalign{& {{15 – 6x} over 3} > 5 cr & Leftrightarrow 15 – 6x > 5.3 cr & Leftrightarrow 15 – 6x > 15  cr & Leftrightarrow – 6x > 0 cr & Leftrightarrow x < 0 cr} ) 
Vậy nghiệm là (x < 0) và được biểu diễn trên trục số như sau:
   

LG b.

(dfrac{{8 – 11x}}{4} < 13)Phương pháp giải: Áp dụng: Quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân hai vế với một số.Lời giải chi tiết:Ta có                                        
(eqalign{& {{8 – 11x} over 4} < 13 cr & Leftrightarrow 8 – 11x < 13.4  cr & Leftrightarrow – 11x < 44 cr & Leftrightarrow x > – 4 cr} )
Vậy nghiệm là (x >  – 4) và được biểu diễn trên trục số như sau: 
 

LG c.

(dfrac{1}{4}left( {x – 1} right) < dfrac{{x – 4}}{6})  Phương pháp giải: Áp dụng: Quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân hai vế với một số.Lời giải chi tiết:Ta có
(eqalign{& {1 over 4}left( {x – 1} right) < {{x – 4} over 6} cr & Leftrightarrow 12.{1 over 4}left( {x – 1} right) < 12.{{x – 4} over 6} cr & Leftrightarrow 3x – 3 < 2x – 8  cr & Leftrightarrow x < – 5 cr} )
Vậy nghiệm là ( x <  – 5) và được biểu diễn trên trục số như sau: 
 

READ:  Tổng hợp các cách mở bài cho tác phẩm Hai đứa trẻ | C-n.vn

LG d.

(dfrac{{2 – x}}{3} < dfrac{{3 – 2x}}{5})Phương pháp giải: Áp dụng: Quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân hai vế với một số.Lời giải chi tiết:Ta có
(eqalign{& {{2 – x} over 3} < {{3 – 2x} over 5} cr & Leftrightarrow 10 – 5x < 9 – 6x  cr & Leftrightarrow x < – 1 cr} )
Vậy nghiệm là (x <  – 1) và được biểu diễn trên trục số như sau:  
 
Loigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập