Bài 4 trang 144 SGK Hóa học 9 | C-n.vn

Đề bài
Đốt cháy 23 gam chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 44 gam CO2 và 27 gam H2O.
a) Hỏi trong A có những nguyên tố nào ?
b) Xác định công thức phân tử của A, biết tỉ khối hơi của A so với hiđro là 23.
Video hướng dẫn giải

– Lập luận: Do đốt cháy A thu được CO2 và H2O nên A chứa C, H và có thể có O.
– Tính nCO2 => nC => mC; nH2O => nH => mH
Tính mO=mA-mC-mH => nO 
– Lập tỉ lệ C:H:O => CTĐGN => CTPT (dựa vào dữ kiện về phân tử khối của A).

Lời giải chi tiết

a) Đốt cháy A thu được CO2 và H2O. Vậy A chứa C, H và có thể có O.nCO2 = 44:44 =1 mol => nC = 1 mol => mC = 1.12 = 12 gamnH2O = 27:18 = 1,5 mol => nH = 3 mol => mH = 3.1 = 3 gammC+mH = 12+3 = 15 gam < mA = 23 gam => A còn chứa O, mO = mA – mC – mH = 23-12-3 = 8 gam => nO = 8:16 = 0,5 molVậy trong A có các nguyên tố : C, H, Ob) Ta có: C:H:O = nC:nH:nO = 1:3:0,5 = 2:6:1Vậy CTPT của A có dạng (C2H6O)nTheo đề bài tỉ khối của A so với hiđro là 23, vậy MA= 23 * 2 = 46MA = 46 => 46n = 46 => n = 1Vậy công thức phân tử của A là C2H6OLoigiaihay.com 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Giải Lesson 2 - Unit 1 trang 8, 9 SGK tiếng Anh 5 mới | C-n.vn