Bài 45 trang 80 SGK Toán 8 tập 2 | C-n.vn

Đề bài
Hai tam giác (ABC) và (DEF) có (widehat{A} = widehat{D}, widehat{B} = widehat{E}), (AB = 8cm, BC = 10cm, DE= 6cm). Tính độ dài các cạnh (AC, DF) và (EF), biết rằng cạnh (AC) dài hơn cạnh (DF) là (3,cm).
Video hướng dẫn giải

Áp dụng
– Định lí: Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng.
– Tính chất hai tam giác đồng dạng.

Lời giải chi tiết

Xét (∆ABC) và (∆DEF) có:(widehat{A} = widehat{D}) (giả thiết)(widehat{B} = widehat{E}) (giả thiết)(Rightarrow ∆ABC ∽ ∆DEF (g – g))( Rightarrow dfrac{AB}{DE}= dfrac{BC}{EF} = dfrac{CA}{FD}) (tính chất hai tam giác đồng dạng)Hay (dfrac{8}{6} = dfrac{10}{EF} = dfrac{CA}{FD})Suy ra: (EF = 6.10 : 8 = 7,5 cm)Vì (dfrac{8}{6} = dfrac{CA}{FD})( Rightarrow  dfrac{CA}{8} = dfrac{FD}{6} = dfrac{CA – FD}{8-6}= dfrac{3}{2}) (Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau).( Rightarrow CA = dfrac{8.3}{2} = 12 cm)     (FD = 12 -3 = 9cm )Loigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Gọi (S) là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn ({10^6}) được thành lập từ hai chữ số (0) và (1). Lấy ngẫu nhiên hai số trong (S). Xác suất để lấy được ít nhất một số chia hết cho (3) bằng. | C-n.vn