Bài 5 trang 9 SGK Toán 5 | C-n.vn

Đề bài
Một lớp học có (30) học sinh, trong đó (dfrac{3}{10}) số học sinh là học sinh giỏi toán, ( dfrac{2}{10}) số học sinh là học sinh giỏi tiếng việt. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh giỏi Toán, bao nhiêu học sinh giỏi tiếng việt?
Video hướng dẫn giải

– Tìm số học sinh giỏi Toán ta lấy số học sinh cả lớp nhân với (dfrac{3}{10}).
– Tìm số học sinh giỏi Tiếng Việt ta lấy số học sinh cả lớp nhân với (dfrac{2}{10}).

Lời giải chi tiết

Tóm tắtCó: 30 học sinhHọc sinh giỏi toán: (dfrac{3}{10}) số học sinhHọc sing giỏi Tiếng Việt: (dfrac{2}{10}) số học sinhHọc sinh giỏi toán: ? emHọc sinh giỏi Tiếng Việt: ? emBài giảiSố học sinh giỏi toán là:               (30 times dfrac{3}{10}=9) (học sinh)Số học sinh giỏi tiếng việt là:               ( 30 times dfrac{2}{10}=6) (học sinh)                                    Đáp số: (9) học sinh giỏi Toán;                                                (6) học sinh giỏi Tiếng Việt.Loigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Bài 2 trang 132 SGK Địa lí | C-n.vn