Bài 54 trang 30 SGK Toán 6 tập 2 | C-n.vn

Đề bài
Trong vở bài tập của bạn An có bài làm sau:
a) ( displaystyle {{ – 3} over 5} + {1 over 5} = {4 over 5})  
b) ( displaystyle {{ – 10} over {13}} + {{ – 2} over {13}} = {{ – 12} over {13}})
c) ( displaystyle {2 over 3} + {{ – 1} over 6} = {4 over 6} + {{ – 1} over 6} = {3 over 6} = {1 over 2})
d) ( displaystyle {{ – 2} over 3} + {2 over { – 5}} = {{ – 2} over 3} + {{ – 2} over 5} )( displaystyle = {{ – 10} over {15}} + {{ – 6} over {15}} = {{ – 4} over {15}})
Hãy kiểm tra lại các đáp số và sửa lại chỗ sai (nếu có).
Video hướng dẫn giải

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu.
Muốn cộng hai phân số khác mẫu ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung. 

Lời giải chi tiết

Câu b và câu c bạn An làm đúng.Lỗi sai ở câu a) và câu d). Sửa lại như saua) (displaystyle {{ – 3} over 5} + {1 over 5} = {{ – 2} over 5})d) (displaystyle {{ – 2} over 3} + {2 over { – 5}} = {{ – 2} over 3} + {{ – 2} over 5})(displaystyle = {{ – 10} over {15}} + {{ – 6} over {15}} = {{ – 16} over {15}})  Loigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Soạn bài Luyện nói về văn miêu tả (chi tiết) | C-n.vn