Bạn có muốn tạo trang web của riêng mình mà không cần xử lý phía máy chủ quy mô lớn không? Sẽ dễ dàng hơn nếu bạn có thể tạo, host và duy trì một trang web trực tiếp trên Raspberry Pi ư? Bài viết hôm nay sẽ chỉ cho bạn cách biến Raspberry Pi thành web server cá nhân. | C-n.vn

Bạn có muốn tạo trang web của riêng mình mà không cần xử lý phía máy chủ quy mô lớn không? Sẽ dễ dàng hơn nếu bạn có thể tạo, host và duy trì một trang web trực tiếp trên Raspberry Pi ư? Bài viết hôm nay sẽ chỉ cho bạn cách biến Raspberry Pi thành web server cá nhân.

Ở cuối hướng dẫn này, bạn sẽ học cách cài đặt web server Apache phổ biến trên Raspberry Pi, thiết lập PHP và tạo một trang web đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể truy cập qua mạng cục bộ.

Những thứ cần chuẩn bị

Để hoàn thành hướng dẫn này, bạn sẽ cần:

  • Raspberry Pi chạy Raspbian
  • Cáp nguồn tương thích với Raspberry Pi
  • Bàn phím ngoài và cách gắn nó vào Raspberry Pi
  • Cáp HDMI hoặc micro HDMI, tùy thuộc vào model Raspberry Pi
  • Màn hình ngoài
  • Kết nối cáp Ethernet hoặc WiFi