Báo cáo thực hành: Đo nhiệt độ – Trang 80, 81 Vở vài tập vật lí 6 | C-n.vn

Đề bài
Báo cáo thực hành
Đo nhiệt độ Lời giải chi tiết
Họ và tên………………………………….Lớp………………….A – DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ1. Các đặc điểm của nhiệt kế y tếC1. Nhiệt độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế: 35oCC2. Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế: 42oCC3. Phạm vi đo của nhiệt kế:  35oC đến 42oCC4. ĐCNN của nhiệt kế: 0,1oCC5. Nhiệt độ được ghi màu đỏ : 37oC (nhiệt độ trung bình của cơ thể)2. Kết quả đoB – THEO DÕI SỰ THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ THEO THỜI GIAN TRONG QUÁ TRÌNH ĐUN NƯỚC1. Các đặc điểm của nhiệt kế thủy ngânC6. Nhiệt độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế: −30oCC7. Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế: 130oCC8. Phạm vi đo của nhiệt kế: −30oC đến 130oCC9. ĐCNN của nhiệt kế: 1oC2. Kết quả đoBảng theo dõi nhiệt độ của nướcĐường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước khi đunTrục nằm ngang: 1cm biểu diễn 2 phút.Trục thẳng đứng: 1cm biểu diễn 5oC.Loigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Tiếng Việt 5 | C-n.vn