Chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh | C-n.vn

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục a

III. Chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Đảng Dân chủ và Đảng cộng hòa thay nhau lên cầm quyền ở Mĩ.
a) Chính sách đối nội:
– Ban hành nhiều đạo luật phản động như: cấm Đảng Cộng sản hoạt động, chống lại phong trào đình công và loại những người có tư tưởng tiến bộ ra khỏi bộ máy nhà nước.
– Một số đạo luật sau này bị bãi bỏ do áp lực đấu tranh của nhân dân.
– Các đời tổng thống Mĩ tiếp tục thực hiện các chính sách ngăn cản phong trào công nhân, chính sách phân biệt chủng tộc.
– Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân Mĩ vẫn diễn ra liên tục.

Mục b

b) Chính sách đối ngoại:
– Đề ra “Chiến lược toàn cầu” nhằm chống phá các nước xã hội chủ nghĩa, đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc, thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới.
– Viện trợ để lôi kéo, khống chế các nước nhận viện trợ, lập các khối quân sự, tiến hành chiến tranh xâm lược.

Bản đồ các khối quân sự trên thế giới

ND chính


Tóm tắt nội dung chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh.

Sơ đồ tư duy nước Mỹ
Loigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 7 - Học kì 2 | C-n.vn