Chứng minh rằng cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta tương đối đa dạng. | C-n.vn

Đề bài
Chứng minh rằng cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta tương đối đa dạng?

Xem lại lí thuyết phần cơ cấu ngành công nghiệp.

Lời giải chi tiết

– Cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta tương đối đa dạng với 3 nhóm ngành, 29 ngành công nghiệp:+ Công nghiệp khai thác (4 ngành): khai thác than đá, dầu khí…+ Công nghiệp chế biến (23 ngành): chế biến lương thực thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng…+ Công nghiệp sản xuất, phân phối điện khí đốt, nước (2 ngành): sản xuất điện, nhà máy nước sạch…- Một số ngành công nghiệp trọng điểm: công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến lương thực – thực phẩm, công nghiệp dệt – may, công nghiệp hoá chất – phân bón – cao su, công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp cơ khí – điện tử…Loigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Vấn đề dân tộc và những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc | C-n.vn