Cu-ba – hòn đảo anh hùng | C-n.vn

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Hoàn cảnh lịch sử:

Vị trí địa lý của đất nước Cu-ba
– Với sự giúp đỡ của Mĩ, tháng 3-1952, Tướng Ba-ti-xta làm đảo chính, thiết lập chế độ độc tài quân sự ở Cu-ba.
– Chính quyền Ba-ti-xta đã xoá bỏ bản Hiến pháp tiến bộ, cấm các đảng phái chính trị hoạt động và bắt giam hàng chục vạn người yêu nước.
=> Không cam chịu chế độ độc tài tàn bạo, các tầng lớp nhân dân Cu-ba đã bền bỉ tiến hành cuộc đấu tranh giành chính quyền.

Mục 2

2. Phong trào đấu tranh:
– Nhân dân Cu-ba tiến hành đấu tranh vũ trang giành chính quyền, mở đầu là cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa ngày 26-7-1953 do Phi-đen Cát-xtơ-rô chỉ huy=> thất bại.
– Từ năm 1958, các binh đoàn cách mạng do Phi-đen Cát-xtơ- rô chỉ huy liên tiếp mở các cuộc tiến công.
– Ngày 1- 1- 1959, chế độ độc tài Ba-ti-xta bị lật đổ.

Mục 3

3. Cu-ba xây dựng và phát triển đất nước
– Cách mạng thắng lợi, chính phủ cách mạng lâm thời Cu-ba tiến hành cải cách dân chủ triệt để: cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa các xí nghiệp tư bản nước ngoài, xây dựng chính quyền cách mạng các cấp,…
– Tháng 4 – 1961, quân dân Cu-ba tiêu diệt đội quân đánh thuê của Mĩ tại bãi biển Hi-rôn, Tổng thống Phi-đen tuyên bố Cu-ba tiến lên chủ nghĩa xã hội.
– Nhân dân Cu-ba đạt được nhiều thành tựu to lớn trong xây dựng chủ nghĩa xã hội: xây dựng nền công nghiệp với hệ thống cơ cấu các ngành hợp lí; nông nghiệp đa dạng, giáo dục, y tế, văn hóa phát triển.

READ:  Lập dàn ý tả cảnh ngôi trường của em | C-n.vn

ND chính


Quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước của Cu-ba – hòn đảo anh hùng.

Loigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập