Dựa theo lược đồ, trình bày khái quát quá trình xâm lược các nước Đông Nam Á của thực dân phương Tây? | C-n.vn

Đề bài
Dựa theo lược đồ, trình bày khát quát quá trình xâm lược các nước Đông Nam Á của thực dân phương Tây.

dựa vào sgk trang 63 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Quá trình xâm lược các nước Đông Nam Á của thực dân phương Tây:- Vào cuối thế kỉ XIX, nhân khi chế độ phong kiến ở Đông Nam Á đang suy yếu, các nước thực dân phương Tây đã đẩy mạnh các cuộc chiến tranh xâm chiếm thuộc địa vào khu vực này.- Thực dân Anh xâm chiếm Miến Điện, Mã Lai, Xin-ga-po, Bru-nây.- Pháp chiếm Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia- Tây Ban Nha, sau đó là Mĩ chiếm Phi-líp-pin- Hà Lan và Bồ Đào Nha thôn tính In-đô-nê-xi-a⟹ Như vậy, vào nửa cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, tất cả các nước Đông Nam Á, trừ Xiêm (Thái Lan) dều lần lượt trở thành thuộc địa của các nước thực dân phương Tây.Loigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Bài 46 trang 26 SGK Toán 7 tập 1 | C-n.vn