Ex Là Gì ? Ex Là Viết Tắt Của Từ Gì? Ex Có Ý Nghĩa Như Thế Nào?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ c-n.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Đang xem: Ex là gì

used to show that someone is no longer in the situation or condition the person had been in; former :
used for stating that the price of goods includes transport to a particular place, and then transport arrangements and costs are the buyer”s responsibility:
used to mean “not including”, to show that a particular right or advantage belongs to the seller and is not included in the sale or price of an investment:
When a share goes ex-dividend, the purchaser is no longer entitled to receive the company”s current dividend.
used before a job title or relationship to show that someone had that job or relationship in the past but does not have it now:

*

*

*

Xem thêm: Quy Đổi: 1 Tệ Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam Tỷ Giá Mới Nhất, Quy Đổi: 1 Nhân Dân Tệ

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập c-n.vn English c-n.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#displayClassicSurvey}} {{/displayClassicSurvey}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt

Xem thêm: Công Thức Tính Chất Tam Giác Vuông Cân Và Bài Tập Có Lời Giải

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Có thể bạn quan tâm