Fct Tax Là Gì ? Những Nội Dung Cơ Bản Cần Nhớ Về Thuế Fct #1【Fct Tax Là Gì】

Thuế nhà thầu nước ngoài được hiểu là thuế đánh lên các đối tượng là nhà thầu nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam và có thu nhập phát sinh tại Việt Nam 

Thuế nhà thầu tiếng Anh là ” Foreign Contractor Tax “ gọi tắt là FCT bởi 03 chữ cái đầu tiên. FCT là gì? FCT gồm những loại thuế nào? FCT gồm những loại thuế:

Thuế giá trị gia tăng (VAT);Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);Thuế thu nhập cá nhân (TNCN);

2. Cơ sở pháp lý

Hiện nay văn bản pháp lý liên quan đến thuế này gồm một số văn bản sau:

2.1. Về thuế GTGT trong FCT

Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;Luật Thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 (bổ sung);Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 (hướng dẫn);

2.2. Về thuế TNDN trong FCT

Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;Luật Thuế TNDN số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 (bổ sung);Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 (hướng dẫn);

2.3. Về quản lý thuế điều chỉnh về FCT

Luật Quản lý thuế 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 (bổ sung);

2.4. Hướng dẫn chi tiết

Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 08 năm 2014 (hướng dẫn);Một số công văn, văn bản chi tiết hướng dẫn từng trường hợp cụ thể.

Đang xem: Fct tax là gì

3. Đối tượng chịu thuế nhà thầu

Căn cứ vào Điều 1, Thông tư 103/2014/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam tôi tóm tắt như sau:

3.1. Chi tiết các đối tượng chịu thuế:

Kinh doanh hoặc phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng hoặc thỏa thuận hoặc cam kết;Phân phối hàng hoá tại VN /cung cấp hàng hoá theo điều kiện giao hàng của các điều khoản thương mại quốc tế ( Incoterms) mà bên bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ VNCung cấp hàng hóa tại Việt Nam (thường gọi XNK tại chỗ) và phát sinh thu nhập tại Việt Nam;Thông qua bên Việt Nam để đàm phán, ký kết hợp đồng đứng tên nước ngoài;

VÍ DỤ: Cty N (ở nước ngoài) ký hợp đồng mua hàng với Cty A (VN) đồng thời chỉ định Cty A giao hàng cho cty B (VN) theo hình thức XNK Tại chỗ. Cty N có thu nhập phát sinh tại VN khi bán hàng cho cty B. Trong trường hợp này cty N là đối tượng chịu thuế nhà thầu (khoản 5%) và Cty B phải có trách nhiệm kê khai, khấu trừ nộp thuế thay cho Cty N

Chi tiết để hiểu rõ hơn như sau:

3.2. Với thuế GTGT

Dịch vụ hoặc các dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT:

READ:  Công Thức Tính Lãi Đơn Là Gì ? Cách Xác Định Lãi Đơn (Simple Interest) Là Gì

Cung cấp ở Việt nam + Tiêu dùng tại Việt NamCung cấp ngoài VN + Tiêu dùng tại Viêt Nam

3.3. Với thuế TNDN

Dịch vụ gắn với hàng hóa;Cung cấp dịch vụ;Cung cấp, phân phối hàng hóa;

Lưu ý:

(*) Trường hợp, nếu cung cấp hàng hóa thực tế có kèm theo dịch vụ mà các dịch vụ này miễn phí, có hoặc không nằm trong giá trị hợp đồng các dịch vụ như: Lắp đặt, bảo hành, bảo dưỡng, chạy thử,…

Đối với thuế GTGT vẫn phải tính trên giá trị dịch vụ;Đối với thuế TNDN tính trên toàn bộ giá trị dịch vụ + hàng hóa;

(*) Trường hợp, hợp đồng không tách riêng được giá trị hàng hoá và giá trị dịch vụ đi kèm (bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí) thì:

Đối với thuế GTGT vẫn phải tính trên toàn bộ giá trị hợp đồng;Đối với thuế TNDN vẫn phải tính trên toàn bộ giá trị hợp đồng;

4. Đối tượng không chịu thuế

Căn cứ vào Điều 2, Thông tư 103/2014/TT-BTC tóm tắt gọn một số đối tượng không chịu thuế như sau:

Chi tiết các trường hợp không chịu thuế:

Đào tạo (trừ đào tạo trực tuyến);Dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam;Hàng hóa không kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại VN;Môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài;Một số dịch vụ được thực hiện tại nước ngoài;Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet);Tổ chức tín dụng;Tổ chức, cá nhân nước ngoài KD tại VN theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Dầu khí,…;Tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng kho ngoại quan, cảng nội địa (ICD) làm kho hàng hóa để phụ trợ cho hoạt động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu, lưu trữ hàng hoặc để cho DN khác gia công;Xúc tiến đầu tư và thương mại;Chia cước thanh toán dịch vụ, viễn thông quốc tế giữa VN với nước ngoài mà các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài VN dịch vụ này được thực hiện ở ngoài VN;Sửa chữa phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, có bao gồm hoặc không bao gồm vật tư, thiết bị thay thế kèm theo;

5. Cách tính thuế nhà thầu

Cách tính thuế đối với NTNN theo Thông tư 103/2014/TT-BTC

Cách tính thuế nhà thầu khá quan trọng, đối với từng trường hợp có một các xác định cơ sở tính thuế khác nhau, đối với giá NET thì khác, đối với giá GROSS thì khác. Nhưng có bản được xác định như sau:

5.1. Cách tính thuế GTGT nhà thầu

Công thức xác định thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài:

a. Doanh thu tính thuế GTGT:

Doanh thu tính thuế: Là toàn bộ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa chưa trừ các khoản thuế phải nộp, các khoản bên Việt Nam trả thay (nếu có)

(*) Nếu có giao bớt một phần công việc cho thầu phụ thì doanh thu tính thuế KHÔNG bao gồm giá trị đã giao cho thầu phụ

READ:  Hiểu Đúng Về Mã Otp Là Gì - Cách Lấy Mã Otp Nhanh Chóng 2021

STT Ngành kinh doanh Tỷ lệ % để tính thuế GTGT
1 Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm; xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị 5%
2 Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa; xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị 3%
3 Hoạt động kinh doanh khác 2%

a) Doanh thu tính thuế TNDN(3)

Doanh thu tính thuế(3): là toàn bộ doanh thu không bao gồm thuế GTGT + Các khoản bên VN trả thay (nếu có), chưa trừ các khoản thuế phải nộp.

Nếu theo quy định tại hợp đồng, doanh thu nhận được chưa bao gồm thuế TNDN thì quy đổi theo CT:
Nếu có giao bớt một phần công việc cho thầu phụ thì doanh thu tính thuế KHÔNG bao gồm giá trị giao cho thầu phụ.

b. Tỷ lệ % thuế TNDN(4) tính trên doanh thu tính thuế:

STT Ngành kinh doanh Tỷ lệ (%)
1 Thương mại: phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị; phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị gắn với dịch vụ tại Việt Nam.

Xem thêm: Tiểu Sử Masew Là Ai ? Tiểu Sử Và Sự Nghiệp Của Phù Thủy Phối Nhạc

1%
2 Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm, thuê giàn khoan 5%
3 Cho thuê tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển 2%
4 Xây dựng, lắp đặt có bao thầu hoặc không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị 2%
5 Hoạt động sản xuất, kinh doanh khác, vận chuyển (bao gồm vận chuyển đường biển, vận chuyển hàng không) 2%
6 Chuyển nhượng chứng khoán, chứng chỉ tiền gửi, tái bảo hiểm ra nước ngoài, hoa hồng nhượng tái bảo hiểm 0,1%
7 Lãi tiền vay 5%
8 Thu nhập bản quyền 10%

6. Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Thuế TNDN của thuế NTNN như trình bày ở trên có thể được miễn giảm theo các hiệp định tránh đánh thuế hai lần có liên quan. Ví dụ mức thuế suất TNDN 5% đối với dịch vụ cung cấp bởi nhà thầu nước ngoài có thể được miễn dựa trên các hiệp định tránh đánh thuế hai lần nếu nhà thầu nước ngoài không có lợi tức phân bổ cho một cơ sở thường trú ở Việt Nam;

Việt Nam đã ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần với gần 80 nước và một số Hiệp định khác đang ở trong giai đoạn đàm phán. Xin vui lòng tham khảo Phụ lục I – danh mục các hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Điểm đáng chú ý là Việt Nam đã ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Hoa Kỳ, mặc dù hiệp định này vẫn chưa có hiệu lực.

Có nhiều hướng dẫn về việc áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần đã được ban hành bao gồm các quy định về người thực hưởng và các quy định chung về ngăn ngừa trốn thuế. Theo những quy định này, việc miễn hay giảm thuế theo hiệp định sẽ không được chấp nhận nếu mục đích chính của một hợp đồng là để được hưởng việc miễn hay giảm thuế theo hiệp định hoặc người đề nghị không phải là người thụ hưởng. Thông tư 205 cũng đưa ra quy định về việc xem xét bản chất thay vì hình thức phải được thực hiện khi xác định người thụ hưởng và đưa ra các yếu tố để xem xét gồm:

READ:  Fob Là Gì? Cách Tính Giá Fob Nghĩa Là Gì ? Những Ý Nghĩa Của Fob

Người đề nghị có nghĩa vụ phân phối hơn 50% thu nhập của mình cho một công ty ở nước thứ 3 trong vòng 12 tháng kể từ khi nhận được thu nhập;Người đề nghị không có hoặc hầu như không có hoạt động kinh doanh đáng kể nào;Người đề nghị không có hoặc có rất ít quyền kiểm soát, không có rủi ro hoặc gánh chịu rất ít rủi ro đối với thu nhập nhận được;Các thỏa thuận mà người đề nghị là người cung cấp dịch vụ/cho vay bao gồm các điều kiện và điều khoản trong một thỏa thuận khác với bên thứ ba mà người đề nghị là người được nhận dịch vụ/ khoản vay;Người đề nghị là đối tượng cư trú của một nước có thuế suất thấp;Người đề nghị là một công ty trung gian hoặc một đại lý.

Xem thêm: Hình Nền Đẹp Ghép Photoshop, Background Đẹp Cho Photoshop

Nguồn tổng hợp từ internet

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang web

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.

chuyên mục tin tứcChọn chuyên mụcBảo Hiểm Hàng Hoá XNKBộ Công AnBộ Công ThươngBộ GTVTBộ Kế Hoạch và Đầu TưBộ KH&CNBộ LĐTBXHBộ NN&PTNTBộ Quốc PhòngBộ Tài ChínhBộ Tài Nguyên và Môi TrườngBộ TTTTBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Xây DựngBộ Y TếC/O (chứng nhận xuất xứ)Các Hiệp Định Thương MạiCác Trang Web Hữu DụngCác Trường Hợp Bác C/OCảng, Cửa Khẩu,KCX,KCNCảnh Báo Lừa Đảo Quốc TếCHỨNG NHẬN XUẤT XỨ- C/OChuỗi Cung ỨngCơ Hội Giao ThươngD.I.S.CDán Nhãn Hàng Hoá XNKDANH MỤC KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNHDanh Sách Số Điện Thoại HQDS CÁC THƯƠNG VỤ VN TẠI NƯỚC NGOÀIĐội ngũ giáo viênGóc Dành Cho Sinh ViênHàng Tạm Nhập-Tái XuấtINCOTERMSKho Ngoại QuanLogisticsMã HS CodeMẫu Commercial InvoiceMẫu Hợp Đồng Ngoại ThươngMẫu Hợp Đồng Ngoại ThươngMới Cập NhậtNgân hàng Nhà nước Việt NamNhập KhẩuNhững Lưu Ý Khi Xuất KhẩuPacking listPhân Tích Phân LoạiPhân Tích Phân LoạiQuảng cáoREXSau Thông QuanTài liệu KhácTHAM VẤN GIÁThanh Toán Quốc TếThủ Tục Hải QuanThủ tướng CPThương Mại Điện TửTiếng Anh Logistics – XNKTin TứcTổng Cục Hải QuanTổng Hợp Biểu MẫuTra Cứu Lịch TàuTra Cứu Vị Trí ContainerTriết LýTrọng Tài Quốc TếTuyển dụngTX-TNVăn bản, Tài liệu xuất nhập khẩuVận Tải Đa Phương ThứcVận Tải Đường BộVận Tải Đường KhôngVận Tải Đường SắtVận Tải Đường Thuỷ Nội ĐịaVận Tải Hàng Hoá XNKVận Tải Hàng Hoá XNKVận Tải XNK Đường BiểnVideoXin Hợp Pháp Hoá Chứng Từ Thương MạiXuất KhẩuXUẤT KHẨUBài viết mới

*

*

*

c-n.vn thuộc bản quyền Cty TNHH DV XNK THUẬN PHÁT

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: kiến thức chung