Giải bài 6 trang 9 SBT Sinh học 11 | C-n.vn

Đề bài
Lập bảng so sánh các đặc điểm hình thái, giải phẫu, sinh lí, hoá sinh của các nhóm thực vật C3, C4và CAM. Em rút ra nhận xét gì?

Đặc điểm


C3


C4


CAM


1. Hình thái, giải phẫu


 


 


 


2. Cường độ quang hợp


 


 


 


3. Điểm bù CO2


 


 


 


4. Điểm bão hoà ánh sáng


 


 


 


5. Nhiệt độ thích hợp


 


 


 


6. Nhu cầu nước


 


 


 


7. Hô hấp sáng


 


 


 


8. Năng suất sinh học


 


 

Dựa vào các tiêu chuẩn hình thái, giải phẫu, cường đội quang hợp, điểm bù CO2, điểm bão hòa ánh sáng, nhiệt độ thích hợp, nhu cầu nước, hô hấp sáng, năng suất sinh học để lập bảng so sánh

Lời giải chi tiết

b) Nhận xét- Mỗi nhóm thực vật (C3, C4 và CAM) có đặc điểm hình thái, gịải phẫu khác nhau dẫn tới có đặc điểm sinh lí khác nhau giúp chúng thích nghi với từng môi trường sống khác nhau.- Hô hấp sáng chỉ có ở thực vật C3. Đây là một hướng biến đổi sản phẩm quang hợp có ý nghĩa thích nghiLoigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  30 bài tập Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp mức độ dễ | C-n.vn