Giải bài 1 trang 133 SGK Giải tích 12 | C-n.vn

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm phần thực và phần ảo của số phức (z), biết:
LG a

a) (z = 1 – πi);       Phương pháp giải:Cho số phức (z=a+bi) với (a, , b in R.)
Ta có (a) được gọi là phần thực của số phức (z) và  (b) được gọi là phần ảo của số phức (z.)Lời giải chi tiết:(z = 1 – pi i = 1 + left( { – pi } right).i)
Phần thực: (1), phần ảo (-π);        

LG b

b) (z = sqrt 2 – i);Lời giải chi tiết:(z = sqrt 2  – i = sqrt 2  + left( { – 1} right).i)
Phần thực: (sqrt2), phần ảo (-1);            

LG c

c) (z = 2sqrt 2);           Lời giải chi tiết:(z = 2sqrt 2  = 2sqrt 2  + 0.i)
Phần thực (2sqrt2), phần ảo (0);          

LG d

d) (z = -7i).Lời giải chi tiết:(z =  – 7i = 0 + left( { – 7} right)i)
Phần thực (0), phần ảo (-7).
Loigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? trang 122 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 | C-n.vn