Giải bài 1 trang 135 SGK Giải tích 12 | C-n.vn

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hiện các phép tính sau:
LG a

a) ((3 – 5i) + (2 + 4i));Phương pháp giải:(begin{array}{l}left( {a + bi} right) + left( {c + di} right) = left( {a + c} right) + left( {b + d} right)i\left( {a + bi} right) – left( {c + di} right) = left( {a – c} right) + left( {b – d} right)iend{array})Lời giải chi tiết:((3 – 5i) + (2 + 4i) ) (= (3 + 2) + (-5i + 4i) = 5 – i)

LG b

b) ((-2 – 3i) + (-1 – 7i));Lời giải chi tiết:((-2 – 3i) + (-1 – 7i) ) (= (-2 – 1) + (-3i – 7i) = -3 – 10i)

LG c

c) ((4 + 3i) – (5 – 7i));Lời giải chi tiết:((4 + 3i) – (5 – 7i) ) (= (4 – 5) + (3i + 7i) = -1 + 10i)

LG d

d) ((2 – 3i) – ( 5 – 4i)).Lời giải chi tiết:((2 – 3i) – ( 5 – 4i) ) (= (2 – 5) + (-3i + 4i) = -3 + i)
Loigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Phân tích tâm trạng của Thúy Kiều trong đoạn thơ Trao duyên | C-n.vn