Giải bài 12 trang 7 SBT toán 9 tập 1 | C-n.vn

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm x để căn thức sau có nghĩa:
LG a

( displaystylesqrt { – 2x + 3} )Phương pháp giải: Áp dụng:
( displaystylesqrt {A}) có nghĩa ( displaystyle Leftrightarrow A ge 0)Lời giải chi tiết:Ta có: ( displaystyle displaystylesqrt { – 2x + 3} ) có nghĩa khi và chỉ khi:
( displaystyle displaystyle – 2x + 3 ge 0 Leftrightarrow  – 2x ge  – 3 Leftrightarrow x le {3 over 2})

LG b

( displaystylesqrt {{2 over {{x^2}}}})Phương pháp giải: Áp dụng:
( displaystylesqrt {A}) có nghĩa ( displaystyle Leftrightarrow A ge 0)
( displaystylesqrt {{1 over {{A}}}} ) có nghĩa ( displaystyle Leftrightarrow A >0)Lời giải chi tiết:Ta có: ( displaystyle displaystylesqrt {{2 over {{x^2}}}} ) có nghĩa khi và chỉ khi:
( displaystyle displaystyle{2 over {{x^2}}} ge 0 Leftrightarrow {x^2} > 0 Leftrightarrow x ne 0)

LG c

( displaystylesqrt {{4 over {x + 3}}} )  Phương pháp giải: Áp dụng:
( displaystylesqrt {A}) có nghĩa ( displaystyle Leftrightarrow A ge 0)
( displaystyle {{1 over {{A}}}}>0 ) ( displaystyle Leftrightarrow A >0)Lời giải chi tiết:Ta có: ( displaystyle displaystylesqrt {{4 over {x + 3}}} ) có nghĩa khi và chỉ khi:
( displaystyle displaystyle{4 over {x + 3}} ge 0 Leftrightarrow x + 3 > 0 Leftrightarrow x >  – 3)

LG d

( displaystylesqrt {{{ – 5} over {{x^2} + 6}}} ) Phương pháp giải: Áp dụng:
( displaystylesqrt {A}) có nghĩa ( displaystyle Leftrightarrow A ge 0)
( displaystylesqrt {{1 over {{A}}}} ) có nghĩa ( displaystyle Leftrightarrow A >0)Lời giải chi tiết:Ta có: ( displaystyle displaystyle{x^2} ge 0) với mọi (x) nên (x^2+ 6 > 0) với mọi (x)
Mà (-5<0) 
Suy ra ( displaystyle displaystyle{{ – 5} over {{x^2} + 6}} < 0) với mọi x
Vậy không có giá trị nào của (x) để ( displaystyle displaystylesqrt {{{ – 5} over {{x^2} + 6}}} ) có nghĩa. 
Loigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Giải Lesson 1 Unit 10 trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 | C-n.vn