Giải bài 4 trang 68 SGK Giải tích 12 | C-n.vn

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

So sánh các cặp số sau:
LG a

a) ({log_3}5) và ({log_7}4);     Phương pháp giải:Sử dụng so sánh bắc cầu, so sánh với (1)Lời giải chi tiết:
Cách khác:
Ta có: ({log _3}5 > {log _3}3 = 1;) ({log _7}4 < {log _7}7 = 1).
Do đó ({log _3}5 > 1 > {log _7}4) hay ({log _3}5 > {log _7}4).

LG b

b) (log_{0,3}2) và ({log_5}3);Phương pháp giải:Sử dụng so sánh bắc cầu, so sánh với (0)Lời giải chi tiết:
Cách khác:
Ta có: ({log _{0,3}}2 < {log _{0,3}}1 = 0) (vì (0 < 0,3 < 1)).
Lại có ({log _5}3 > {log _5}1 = 0) (vì (5 > 1)).
Do đó ({log _{0,3}}2 < 0 < {log _5}3) hay ({log _{0,3}}2 < {log _5}3).

LG c

c) ({log _2}10) và ({log_5}30).Phương pháp giải:Sử dụng so sánh bắc cầu, so sánh với (3)Lời giải chi tiết:
Cách khác:
Ta có: ({log _2}10 > {log _2}8 = {log _2}left( {{2^3}} right) = 3)
Lại có ({log _5}30 < {log _5}125 = {log _5}left( {{5^3}} right) = 3).
Do đó ({log _2}10 > 3 > {log _3}50) hay ({log _2}10 > {log _3}50).
Loigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  "Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ ... Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa" | C-n.vn