Giải câu hỏi 2 Bài 3 trang 9 Toán 8 Tập 1 | C-n.vn

Đề bài
Phát biểu hằng đẳng thức (1) bằng lời.
Áp dụng:
a) Tính ((a+1)^2)
b) Viết biểu thức (x^2+4x+4) dưới dạng bình phương của một tổng
c) Tính nhanh: (51^2;,301^2)
Video hướng dẫn giải

Hằng đẳng thức 
({left( {A + B} right)^2} = {A^2} + 2AB + {B^2})  (1)
(A,B) là các biểu thức tùy ý.

Lời giải chi tiết

Phát biểu:Bình phương của tổng hai biểu thức bằng bình phương biểu thức thứ nhất cộng hai lần tích hai biểu thức đó cộng bình phương biểu thức thứ hai.Áp dụng: (begin{array}{l}a),{left( {a + 1} right)^2} = {a^2} + 2a + 1\b),{x^2} + 4x + 4 = {x^2} + 2.2x + {2^2}\= {left( {x + 2} right)^2}\c),{51^2} = {left( {50 + 1} right)^2}\= {50^2} + 2.50.1 + {1^2}\= 2500 + 100 + 1\= 2601\{301^2} = {left( {300 + 1} right)^2}\= {300^2} + 2.300.1 + {1^2}\= 90000 + 600 + 1\= 90601end{array})Loigiaihay.com 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Nghị luận xã hội về câu tục ngữ "Uống nước nhớ nguồn" | C-n.vn