Giải Tự nhiên và Xã hội 2 – Bài 5: Cơ quan tiêu hoá | C-n.vn

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1

Chỉ đường đi của thức ăn trong ống tiêu hóa?
Lời giải chi tiết:Đường đi của thức ăn trong ống tiêu hóa: Thức ăn vào miệng rồi xuống thực quản, dạ dày, ruột non và biến thành chất bổ dưỡng, các chất bã được đưa xuống ruột già và thải ra ngoài qua hậu môn.

Hoạt động 2

Chỉ vào hình vẽ và nói tên các cơ quan tiêu hóa?
Lời giải chi tiết:Các cơ quan tiêu hóa bao gồm: Miệng, tuyến nước bọt, thực quản, gan, túi mật, dạ dày, tụy, ruột non, ruột già, hậu môn.

Hoạt động 3

Ghép chữ vào tranh
Em xem lại tranh và các cơ quan đã làm ở 2 hoạt động trước.

Lí thuyết


– Thức ăn vào miệng rồi xuống thực quản, dạ dày, ruột non và biến thành chất bổ dưỡng. Ở ruột non các chất bổ dưỡng được thấm vào máu đi nuôi cơ thể, các chất bã được đưa xuống ruột già và thải ra ngoài.
– Cơ quan tiêu hóa gồm có: miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và các tuyến tiêu hóa như tuyến nước bọt, gan, tụy.

Loigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ hai. Cuộc kháng chiến ở Bắc Kì và Trung Kì trong những năm 1882-1884 | C-n.vn