Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 Chính tả tuần 25 trang 31 | C-n.vn

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm và ghi vào chỗ trống các từ (chọn bài tập 1 hoặc 2):
Câu 1

Gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng tr hoặc ch, có nghĩa như sau:
– Màu hơi trắng: ……………….
– Cùng nghĩa với siêng năng: ……………….
– Đồ chơi mà cánh quạt của nó quay được nhờ gió: ……………….Lời giải chi tiết:- Màu hơi trắng : trăng trắng
– Cùng nghĩa với siêng năng : chăm chỉ
– Đồ chơi mà cánh quạt của nó quay được nhờ gió : chong chóng

Câu 2

Chứa các tiếng có vần ut hoặc ưc, có nghĩa như sau :
– Làm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội quy, giữ gìn trật tự, vệ sinh trường, lớp trong một ngày : ………..
– Người có sức khoẻ đặc biệt : ………..
– Quẳng đi : ………..Lời giải chi tiết: – Làm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội quy, giữ gìn trật tự, vệ sinh trường, lớp trong một ngày : trực nhật
– Người có sức khỏe đặc biệt : lực sĩ
– Quẳng đi : vứt
Loigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Phân tích bài thơ Thương Vợ của nhà thơ Tú Xương. | C-n.vn