Hầu hết các cài đặt bạn muốn thay đổi trong Windows 10 đều nằm trong ứng dụng Settings. Settings được tổ chức thành các danh mục System, Devices, Phone, Network & Internet, Personalization, Apps, Accounts, Time & language, Gaming, Ease of Access, Search, Privacy, Update & Security và Mixed Reality (nếu có). Bạn có thể nhấp vào một danh mục để xem và thay đổi các cài đặt khác cho danh mục đó. | C-n.vn

Hầu hết các cài đặt bạn muốn thay đổi trong Windows 10 đều nằm trong ứng dụng Settings. Settings được tổ chức thành các danh mục System, Devices, Phone, Network & Internet, Personalization, Apps, Accounts, Time & language, Gaming, Ease of Access, Search, Privacy, Update & Security Mixed Reality (nếu có). Bạn có thể nhấp vào một danh mục để xem và thay đổi các cài đặt khác cho danh mục đó.

Nếu Settings bị lỗi hoặc không mở được, bạn có thể reset và/hoặc đăng ký lại ứng dụng Settings để hy vọng khắc phục sự cố.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách reset và đăng ký lại ứng dụng Settings trong Windows 10.

Reset ứng dụng Settings từ menu Start

1. Mở menu Start.

2. Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào biểu tượng Settings (bánh răng) trên danh sách Start, nhấp vào More và chọn App settings.

Nhấp vào More và chọn App settings
Nhấp vào More và chọn App settings

3. Nhấp vào nút Reset trong Settings.

READ:  Windows cung cấp nhiều công cụ khắc phục sự cố và sửa lỗi. Cho dù máy tính của bạn có gặp vấn đề về cập nhật, âm thanh hay lỗi driver thì đều có các công cụ khắc phục sự cố "ra tay" giúp bạn. Bài viết này bao gồm một loạt các “vũ khí” chống lại các vấn đề thường thấy của Windows. Một số công cụ phải cài đặt từ bên thứ ba, một số lượng lớn công cụ đi kèm với hệ điều hành Windows 10. | C-n.vn
Nhấp vào nút Reset trong Settings
Nhấp vào nút Reset trong Settings

4. Nhấp vào nút Reset để xác nhận.

Nhấp vào nút Reset để xác nhận
Nhấp vào nút Reset để xác nhận

5. Bây giờ, bạn có thể đóng Settings nếu muốn.

Reset lại ứng dụng Settings trong PowerShell

1. Mở Windows PowerShell.

2. Sao chép và dán lệnh bên dưới vào PowerShell rồi nhấn Enter.

Get-AppxPackage *windows.immersivecontrolpanel* | Reset-AppxPackage

3. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng PowerShell nếu muốn.

Reset lại ứng dụng Settings trong PowerShell
Reset lại ứng dụng Settings trong PowerShell

Cài đặt và đăng ký lại ứng dụng Settings trong Command Prompt

1. Mở Command Prompt.

2. Sao chép và dán lệnh dưới đây vào Command Prompt và nhấn Enter.

Code:

PowerShell -ExecutionPolicy Unrestricted -Command "& {$manifest = (Get-AppxPackage *immersivecontrolpanel*).InstallLocation + 'AppxManifest.xml' ; Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register $manifest}"

3. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Command Prompt nếu muốn.

Cài đặt và đăng ký lại ứng dụng Settings trong Command Prompt
Cài đặt và đăng ký lại ứng dụng Settings trong Command Prompt

Xem thêm:

  • Cách reset Windows Update trên Windows 10
  • Cách reset cài đặt chế độ xem thư mục mặc định trong Windows 10
  • Cách reset tùy chọn GPU cho ứng dụng về mặc định trong Windows 10
  • Cách khôi phục hoặc reset lại mật khẩu tài khoản user trên Windows 10
  • Cách hủy đăng ký và reset distro Windows Subsystem for Linux (WSL) trên Windows 10
  • Cách sử dụng tùy chọn khôi phục cài đặt gốc Windows 10 từ đám mây
  • Cách reset và xóa tất cả các ứng dụng được ghim trên Taskbar trong Windows 10
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Công nghệ

Có thể bạn quan tâm