IIS (Internet Information Services) luôn phải đối diện với Internet. Vì vậy, điều quan trọng là phải tuân theo một số quy tắc để giảm thiểu rủi ro bị hack hoặc bất kỳ vấn đề bảo mật nào khác. | C-n.vn

IIS (Internet Information Services) luôn phải đối diện với Internet. Vì vậy, điều quan trọng là phải tuân theo một số quy tắc để giảm thiểu rủi ro bị hack hoặc bất kỳ vấn đề bảo mật nào khác.

  • Nguyên tắc đầu tiên là cập nhật hệ thống thường xuyên
  • Nguyên tắc thứ hai là tạo các Application Pool (chứa một hoặc nhiều ứng dụng và cho phép cấu hình nhiều cấp độ giữa các ứng dụng web) khác nhau. Điều này có thể được thực hiện bằng cách làm theo các bước được hiển thị bên dưới.

Bước 1: Bạn phải truy cập Server Manager > Internet Information Services (IIS) Manager > Application Pools.

Truy cập Server Manager > Internet Information Services (IIS) Manager > Application Pools
Truy cập Server Manager > Internet Information Services (IIS) Manager > Application Pools

Bước 2: Nhấp vào Sites, nhấp chuột phải vào Default Website, chọn Manage Website > Advanced Settings.

Chọn Manage Website > Advanced Settings
Chọn Manage Website > Advanced Settings

Bước 3: Chọn Default Pools.

Bước 4: Vô hiệu hóa phương thức OPTIONS, điều này có thể được thực hiện bằng cách đi theo đường dẫn Server Manager > Internet Information Services (IIS) Manager > Request Filtering.

Vào Server Manager > Internet Information Services (IIS) Manager > Request Filtering
Vào Server Manager > Internet Information Services (IIS) Manager > Request Filtering

Bước 5: Trong bảng điều khiển Actions, chọn Deny Verb, nhập OPTIONS vào Verb, rồi nhấn OK.

Bước 6: Kích hoạt các block Dynamic IP Restrictions bằng cách đi tới IIS Manager, nhấp đúp chuột vào IP Address and Domain Restrictions, rồi chọn bảng điều khiển Actions.

READ:  Nếu không muốn hộp thư đến Gmail của mình trở thành mớ hỗn độn với vô số thư rác thuộc đủ mọi chủ đề, việc sắp xếp, di chuyển email theo từng tab chủ đề nhất định là điều nên làm. Hãy đảm bảo email của bạn được chuyển đến tab phù hợp bằng cách tạo các quy tắc (được gọi là “bộ lọc”) cho chúng. Cách thực hiện như sau. | C-n.vn
Nhấp đúp chuột vào IP Address and Domain Restrictions
Nhấp đúp chuột vào IP Address and Domain Restrictions

Bước 7: Sau đó chọn Edit Dynamic Restriction Settings, sửa đổi và thiết lập cài đặt hạn chế IP động theo nhu cầu, rồi nhấn OK.

Bước 8: Kích hoạt và cấu hình các quy tắc Request Filtering. Để thực hiện việc này, hãy vào IIS Manager, nhấp đúp chuột vào Request Filtering, chuyển sang tab Rules, rồi vào bảng điều khiển Actions.

Kích hoạt và cấu hình các quy tắc Request Filtering
Kích hoạt và cấu hình các quy tắc Request Filtering

Bước 9: Sau đó chọn Add Filtering Rule, đặt quy tắc bắt buộc, rồi nhấn OK.

Chọn Add Filtering Rule
Chọn Add Filtering Rule

Bước 10: Cho phép ghi nhật ký. Để thực hiện việc này, hãy vào IIS Manager, chọn trang web cụ thể bạn muốn cấu hình, rồi chọn Logging.

Cho phép ghi nhật ký
Cho phép ghi nhật ký
  • Cài đặt Exchange Server 2013 SP1 trong Windows Server 2012 R2
  • Cách cài đặt IIS trong Windows Server 2012
  • Cách cài đặt WSUS trong Windows Server 2012
  • Triển khai kích hoạt KMS cho Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
  • Cách cài đặt và cấu hình backup trong Windows Server 2012
  • Cách sử dụng Windows Server 2012 như một router
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Công nghệ

Có thể bạn quan tâm