JavaScript là một ngôn ngữ lập trình độc đáo. Nó được xây dựng để phát triển web và có các quy tắc khác với những ngôn ngữ lập trình khác. | C-n.vn

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình độc đáo. Nó được xây dựng để phát triển web và có các quy tắc khác với những ngôn ngữ lập trình khác.

Một trong những khác biệt đáng chú ý là JavaScript được nhập động, nghĩa là bạn không phải khai báo các loại khi tạo biến. Những ngôn ngữ như C, C# và Java buộc bạn phải khai báo các loại biến. Chúng gọi là các biến tĩnh.

Các ngôn ngữ sử dụng biến tĩnh có thể mang lại sự ổn định hơn và giảm lỗi trong code. TypeScript thu hẹp khoảng cách giữa JavaScript và những quy tắc lập trình truyền thống.

TypeScript là gì?

TypeScript là phiên bản JavaScript được phát triển bởi Microsoft, giới thiệu các loại biến vào code. Nó không phải là một ngôn ngữ hoàn toàn mới. TypeScript có một cú pháp rất giống với JavaScript, vì vậy rất dễ dàng bắt đầu.

Để cho thấy mức độ giống nhau của chúng, đây là một dòng code trong cả JavaScript và TypeScript.

  • JavaScript:
let myNumber = 10;
  • TypeScript:
let myNumber: number = 10;

Khi khai báo một biến trong TypeScript, bạn cũng phải khai báo loại biến đó cùng một lúc. Đây là một thay đổi nhỏ nhưng có tác động lớn.

READ:  Microsoft đã áp dụng dự án mã nguồn mở Chromium trong quá trình phát triển Microsoft Edge trên desktop để tạo khả năng tương thích web tốt hơn. Microsoft Edge mới này chạy trên cùng một công cụ web Chromium với trình duyệt Google Chrome, cung cấp cho người dùng hiệu suất và khả năng tương thích web tốt nhất. | C-n.vn

TypeScript là ngôn ngữ được biên dịch, không giống như JavaScript chạy trên trình duyệt.

Mặc dù không có bất kỳ phần mềm bổ sung nào cần tải về, nhưng các file TypeScript được biên dịch thành những file JavaScript thông thường có thể được sử dụng trong bất kỳ ứng dụng web nào. Các file TypeScript được lưu dưới dạng file .TS.

TypeScript là phiên bản JavaScript được phát triển bởi Microsoft
TypeScript là phiên bản JavaScript được phát triển bởi Microsoft

Cách cài đặt TypeScript

Thật dễ dàng để bắt đầu với TypeScript:

  • Thông qua trình quản lý gói Node.js (NPM)
  • Cài đặt plugin Visual Studio của TypeScript

Cài đặt với NPM rất dễ dàng bằng dòng lệnh:

> npm install -g typescript

Nếu sử dụng Visual Studio 2017 hoặc Visual Studio 2015 Update 3, bạn đã có TypeScript đi kèm. Nếu nó chưa được cài đặt, bạn có thể tải xuống thông qua trang web TypeScript.

  • 15 ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thế giới hiện nay
  • 10 ngôn ngữ lập trình bùng nổ nhanh nhất hiện nay
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Công nghệ