Khi bạn cố gắng xem hoặc chỉnh sửa thông tin nhạy cảm liên quan đến tài khoản Microsoft, như chi tiết thẻ tín dụng, Microsoft có thể yêu cầu bạn nhập mã bảo mật, để đảm bảo rằng chỉ bạn mới có thể truy cập vào tài khoản của mình. Nhưng bạn có thể chỉ định một PC là thiết bị đáng tin cậy. Trên các thiết bị đáng tin cậy, bạn không cần nhập mã bảo mật mỗi lần truy cập thông tin nhạy cảm. | C-n.vn

Khi bạn cố gắng xem hoặc chỉnh sửa thông tin nhạy cảm liên quan đến tài khoản Microsoft, như chi tiết thẻ tín dụng, Microsoft có thể yêu cầu bạn nhập mã bảo mật, để đảm bảo rằng chỉ bạn mới có thể truy cập vào tài khoản của mình. Nhưng bạn có thể chỉ định một PC là thiết bị đáng tin cậy. Trên các thiết bị đáng tin cậy, bạn không cần nhập mã bảo mật mỗi lần truy cập thông tin nhạy cảm.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thêm hoặc xóa PC mà bạn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình dưới dạng thiết bị đáng tin cậy.

Lưu ý:

  • Chỉ thêm PC cá nhân mà bạn thực sự tin tưởng.
  • Nếu bạn thêm tài khoản Microsoft với tư cách là người dùng mới trên PC, thì người dùng đó sẽ cần xác minh danh tính, nếu muốn thêm PC làm thiết bị đáng tin cậy được liên kết với tài khoản Microsoft.
  • Nếu xóa tất cả các thiết bị đáng tin cậy được liên kết với tài khoản Microsoft của mình, thì bạn sẽ cần xác minh danh tính trên mỗi PC mà bạn muốn thêm lại dưới dạng thiết bị đáng tin cậy, được liên kết với tài khoản Microsoft.

Contents

READ:  Windows Performance Toolkit là một toolkit trong Windows Assessment and Deployment Kit (ADK), bao gồm các công cụ giám sát hiệu suất, tạo ra profile chuyên sâu về hiệu suất của hệ điều hành và ứng dụng Windows. | C-n.vn

Cách thêm PC làm thiết bị đáng tin cậy, liên kết với tài khoản Microsoft trong Settings

Lưu ý: Tùy chọn này được sử dụng khi bạn đăng nhập vào PC Windows 10 bằng tài khoản Microsoft của mình và muốn thêm PC làm thiết bị đáng tin cậy.

1. Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft vào PC Windows 10 mà bạn muốn thêm làm thiết bị đáng tin cậy.

2. Nhấp vào thông báo Microsoft account problem nếu được hiển thị và chuyển đến bước 4 bên dưới. Nếu không, tiếp tục bước 3 dưới đây.

Nhấp vào thông báo Microsoft account problem
Nhấp vào thông báo Microsoft account problem

3. Mở Settings và nhấp vào biểu tượng System.

4. Nhấp vào Shared experiences ở phía bên trái và nhấn nút Fix now ngay dưới Accounts.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy nút Fix now thì PC đã được thêm dưới dạng thiết bị đáng tin cậy, liên kết với tài khoản Microsoft của bạn.

Nhấn nút Fix now
Nhấn nút Fix now

5. Chọn cách bạn muốn xác minh danh tính của mình và cung cấp bất kỳ thông tin cần thiết nào cho việc xác minh đó.

6. Nhập mật khẩu cho tài khoản Microsoft để xác minh và nhấn vào Sign in.

7. Nếu đã bật xác minh hai bước cho tài khoản Microsoft, bạn sẽ cần nhấp vào cách bạn muốn nhận mã bảo mật, nhập thông tin bắt buộc và nhấn Send code.

Nhập mã bạn nhận được từ Microsoft và nhấn Verify.

8. Bây giờ, bạn sẽ thấy All accounts are working correctly trong Settings, cho biết PC này hiện đã thêm một thiết bị đáng tin cậy được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn.

READ:  Đôi khi trong quá trình khởi động Windows 10, bạn có thể gặp phải lỗi thiếu Task Scheduler với nội dung như sau: | C-n.vn
All accounts are working correctly trong Settings
All accounts are working correctly trong Settings

9. Bây giờ bạn có thể đóng Settings nếu muốn.

Cách thêm PC làm thiết bị đáng tin cậy được liên kết với tài khoản Microsoft online

Lưu ý: Tùy chọn này được sử dụng khi bạn không đăng nhập vào PC Windows 8.1 hoặc Windows 10 bằng tài khoản Microsoft của mình, nhưng đăng nhập vào các dịch vụ Microsoft online bằng tài khoản Microsoft trên PC mà bạn muốn thêm làm thiết bị đáng tin cậy.

1. Đăng nhập vào trang web dịch vụ Microsoft như tài khoản Microsoft, OneDrive, Outlook bằng tài khoản Microsoft của bạn.

2. Chọn cách bạn muốn nhận mã bảo mật để xác minh, nhập thông tin bắt buộc và nhấp vào Send code.

3. Nhập mã bạn nhận được, đánh dấu vào hộp Don’t ask me again on this device và nhấn vào Verify.

Nhập mã bạn nhận được, đánh dấu vào hộp Don't ask me again on this device và nhấn vào Verify
Nhập mã bạn nhận được, đánh dấu vào hộp Don’t ask me again on this device và nhấn vào Verify

Cách xóa tất cả các thiết bị đáng tin cậy được liên kết với tài khoản Microsoft

1. Truy cập tài khoản Microsoft online và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn nếu chưa thực hiện.

2. Nhấp vào Security – Protect your account.

Nhấp vào Security - Protect your account
Nhấp vào Security – Protect your account

3. Nhấp vào More security options.

Nhấp vào More security options
Nhấp vào More security options

4. Cuộn xuống phía dưới trang đến phần Trusted devices và nhấn vào liên kết Remove all the trusted devices associated with my account.

Nhấn vào liên kết Remove all the trusted devices associated with my account
Nhấn vào liên kết Remove all the trusted devices associated with my account

5. Nhấp vào Remove all trusted devices để xác nhận.

  • Cách xóa tài khoản Microsoft trên Windows 10 hoàn toàn
  • Cách hủy liên kết giấy phép Windows 10 khỏi tài khoản Microsoft
  • Cách tạo tài khoản cục bộ trong khi thiết lập Windows 10
  • Cách khôi phục tài khoản Outlook hoặc Microsoft bị chặn
  • Cách đổi mật khẩu tài khoản Microsoft
  • Cách thu hồi quyền truy cập của bên thứ ba vào tài khoản Microsoft
READ:  Nếu bạn thường xuyên viết các ứng dụng kết nối với máy chủ cơ sở dữ liệu, thì việc biết cài đặt hệ cơ sở dữ liệu MySQL trên máy tính sẽ rất hữu ích trong trường hợp cần thử nghiệm. | C-n.vn
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Công nghệ

Có thể bạn quan tâm