Lý thuyết chia số thập phân cho một số thập phân | C-n.vn

a) Ví dụ 1: Một thanh sắt dài (6,2dm) cân nặng (23,56 kg). Hỏi (1dm) của thanh sắt đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?Ta phải thực hiện phép chia:          (23,56 : 62 = ;?;)Ta có:       (23,56 : 6,2 = (23,56 times 10) : (6,2 times 10))                (23,56 : 6,2 = 235,6 : 62)Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau: • Phần thập phân của số (6,2) có một chữ số.• Chuyển dấu phẩy của số (23,56) sang bên phải một chữ số được (235,6); bỏ dấu phẩy ở số (6,2) được (62).+) Thực hiện phép chia (235,6 : 62).              Vậy:        ( 23,56 : 6,2 = 3,8; (kg))b) Ví dụ 2:       (82,55 : 1,27 = ;?)Ta đặt tính rồi làm như sau:• Phần thập phân của hai số (82,55) và (1,27) cùng có hai chữ số; bỏ dấu phẩy ở hai số đó được (8255) và (127).• Thực hiện phép chia (8255 : 127).                Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia số tự nhiên.Loigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Lập bảng thống kê về những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại | C-n.vn