Lý thuyết công thức phân tử hợp chất hữu cơ | C-n.vn

I. Công thức đơn giản nhất:1. Định nghĩaCông thức đơn giản nhất là công thức biểu thị tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử.2. Cách thiết lập công thức đơn giản nhấtThiết lập công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ CxHyOzNt là thiết lập tỉ lệ(mathrm{x:y:z:t=}{{mathrm{n}}_{mathrm{C}}}mathrm{:}{{mathrm{n}}_{mathrm{H}}}mathrm{:}{{mathrm{n}}_{mathrm{O}}}mathrm{:}{{mathrm{n}}_{N}}mathrm{=}frac{{{mathrm{m}}_{mathrm{C}}}}{mathrm{12}}mathrm{:}frac{{{mathrm{m}}_{mathrm{H}}}}{mathrm{1}}mathrm{:}frac{{{mathrm{m}}_{mathrm{O}}}}{mathrm{16}}:frac{{{m}_{N}}}{14})II. Công thức phân tử1. Định nghĩaCông thức phân tử là công thức biểu thị số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 phân tử.2. Cách thiết lập công thức phân tử:- Có ba cách thiết lập công thức phân tửCách 1 : Dựa vào thành phần % khối lượng các nguyên tố-  Cho CTPT CxHyOz: ta có tỉ lệ(frac{M}{{100}} = frac{{12.x}}{{% C}} = frac{{1.y}}{{% H}} = frac{{16.z}}{{% O}})          Từ đó ta có :(mathrm{x=}frac{mathrm{M}mathrm{. }!!%!!text{ C}}{mathrm{12}mathrm{.100}}); (mathrm{y=}frac{mathrm{M}mathrm{. }!!%!!text{ H}}{mathrm{1}mathrm{.100}}); (mathrm{z=}frac{mathrm{M}mathrm{. }!!%!!text{ O}}{mathrm{16}mathrm{.100}})Cách 2 : Dựa vào công thức đơn giản nhất.Cách 3 : Tính trực tiếp theo khối lượng sản phẩm cháy.Sơ đồ tư duy: Công thức phân tử hợp chất hữu cơLoigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Cấu trúc của prôtêin - loigiaihay.com | C-n.vn