Lý thuyết tỉ lệ thức | C-n.vn

1. Định nghĩaTỉ lệ thức là một đẳng thức của hai số (dfrac{a}{b} = dfrac{c}{d}) ( (a, d) gọi là ngoại tỉ; (c,b) gọi là trung tỉ)2. Tính chấta) Tính chất cơ bản: Nếu  (dfrac{a}{b} = dfrac{c}{d}) thì (ad = bc).b) Điều kiện để bốn số thành lập tỉ lệ thức:Nếu (ad = bc) và (a, b, c, dne 0) thì ta có các tỉ lệ thức: (dfrac{a}{b} = dfrac{c}{d}) (; dfrac{a}{c}= dfrac{b}{d} ; dfrac{d}{b} =dfrac{c}{a} ; dfrac{d}{c} = dfrac{b}{a})3. Các dạng toán cơ bảnDạng 1: Lập tỉ lệ thức từ đẳng thức cho trướcPhương pháp:Ta sử dụng: Nếu  (a.d = b.c) thì(dfrac{a}{b} = dfrac{c}{d}); (dfrac{a}{c} = dfrac{b}{d}); (dfrac{d}{b} = dfrac{c}{a};) (dfrac{d}{c} = dfrac{b}{a}.)Ví dụ: Cho (3.4 = 2.6) thì ta có các tỉ lệ thức sau: (dfrac{2}{4} = dfrac{3}{6};dfrac{2}{3} = dfrac{4}{6};)(dfrac{4}{2} = dfrac{6}{3};dfrac{3}{2} = dfrac{6}{4})Dạng 2: Tìm x, y  Phương pháp:Sử dụng tính chất cơ bản của tỉ lệ thức: Nếu (dfrac{a}{b} = dfrac{c}{d}) thì (a.d = b.c)Ví dụ:  Tìm x biết (dfrac{x}{2} = dfrac{8}{6})Ta có: (begin{array}{l}dfrac{x}{2} = dfrac{8}{6}\Rightarrow x.6 = 8.2\Rightarrow x = dfrac{{16}}{6}\Rightarrow x = dfrac{8}{3}end{array})Loigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Lý thuyết hình thang cân | C-n.vn