Lý thuyết tính chất kết hợp của phép cộng | C-n.vn

So sánh giá trị của hai biểu thức (a + b) + c và a + (b + c) trong bảng sau:
a


b


c


(a + b )+ c


a + (b+ c)


5


4


6


(5 + 4) = 6 = 9 + 6 = 15


5 + (4 + 6) = 5 + 10 = 15


35


15


20


(35 + 15) + 20 = 50 + 20 = 70


35 + (15 + 20) = 35 + 35 = 70


28


49


51


(28 + 49) + 51 = 77 + 51 = 128


28 + (49 +51) = 28 + 100 = 128

 Ta thấy giá trị của (a +b) + c và của a + (b + c) luôn luôn bằng nhau, ta viết: (a + b) + c = a + (b + c)Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.Chú ý: Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a +b + c như sau:                        a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c)Loigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Bài 2 trang 47 SGK Sinh học 6 | C-n.vn