Notepad là trình soạn thảo văn bản nhanh chóng và đơn giản trên Windows trong hơn 30 năm và giờ đây, nó đã có sẵn trong Microsoft Store. Xem, chỉnh sửa và tìm kiếm thông qua các tài liệu plain text và những file mã nguồn có thể thực hiện ngay lập tức. | C-n.vn

Notepad là trình soạn thảo văn bản nhanh chóng và đơn giản trên Windows trong hơn 30 năm và giờ đây, nó đã có sẵn trong Microsoft Store. Xem, chỉnh sửa và tìm kiếm thông qua các tài liệu plain text và những file mã nguồn có thể thực hiện ngay lập tức.

Bạn có thể cài đặt ứng dụng Windows Notepad từ Microsoft Store lên Windows 10 phiên bản 19541.0 trở lên. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt và gỡ cài đặt ứng dụng Notepad từ Microsoft Store trong Windows 10.

Cài đặt Notepad từ Microsoft Store

1. Chuyển đến trang tải xuống Windows Notepad trong ứng dụng Microsoft Store.

2. Nhấp vào Get hoặc Install.

Nhấp vào Get để cài đặt Notepad
Nhấp vào Get để cài đặt Notepad
Chọn Install cũng sẽ cài đặt Notepad
Chọn Install cũng sẽ cài đặt Notepad

3. Khi Notepad cài đặt xong, bạn có thể chọn Launch (để mở) nếu muốn.

Chọn Launch để mở
Chọn Launch để mở

4. Bây giờ, bạn có thể đóng ứng dụng Microsoft Store nếu muốn.

Gỡ cài đặt Notepad trong Settings

1. Mở Settings và nhấp vào biểu tượng Apps.

2. Nhấp vào App & features ở bên trái, nhấn vào Notepad ở bên phải và kích vào nút Uninstall.

READ:  Cho dù bạn đang sử dụng loại máy tính nào, chắc chắn sẽ có những lúc bạn cần chụp ảnh màn hình. Có lẽ bạn muốn viết hướng dẫn chỉ cho người khác về cách thực hiện một tác vụ hoặc có thể bạn muốn chia sẻ thứ gì đó bạn đã thấy trong một ứng dụng hoặc trang web. | C-n.vn
Nhấn vào Notepad ở bên phải và kích vào nút Uninstall
Nhấn vào Notepad ở bên phải và kích vào nút Uninstall

3. Nhấn vào Uninstall để xác nhận.

Nhấn vào Uninstall để xác nhận
Nhấn vào Uninstall để xác nhận

4. Bây giờ, bạn có thể đóng Settings nếu muốn.

Gỡ cài đặt Notepad trong Command Prompt

1. Mở Command Prompt.

2. Sao chép và dán lệnh bên dưới vào Command Prompt và nhấn Enter.

powershell -command "Get-AppxPackage *Microsoft.WindowsNotepad* | Remove-AppxPackage"

3. Bây giờ, bạn có thể đóng Command Prompt nếu muốn.

Gỡ cài đặt Notepad trong Command Prompt
Gỡ cài đặt Notepad trong Command Prompt

Gỡ cài đặt Notepad trong PowerShell

1. Mở PowerShell.

2. Sao chép và dán lệnh bên dưới vào PowerShell, rồi nhấn Enter.

Get-AppxPackage *Microsoft.WindowsNotepad* | Remove-AppxPackage

3. Bây giờ, bạn có thể đóng PowerShell nếu muốn.

Gỡ cài đặt Notepad trong PowerShell
Gỡ cài đặt Notepad trong PowerShell
  • Cách cài đặt Windows Subsystem for Linux 2 trên Windows 10
  • Cách cài đặt Microsoft Teams trên máy tính
  • Cách cài đặt shader trong Windows 10 Minecraft Bedrock Edition
  • Cài đặt lại trình duyệt Edge trong Windows 10 không mất dữ liệu
  • Cách cài đặt PowerShell 7.0 trong Windows 10/8/7
  • Cách di chuyển ứng dụng và chương trình đã cài đặt trong Windows 10
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Công nghệ

Có thể bạn quan tâm