polietilen, poli (vinyl clorua), cao su lưu hóa, nilon -6,6, amilopectin, xenlulozo. Số polime có cấu trúc mạch không phân nhánh là | C-n.vn

Câu hỏi: Cho các polime sau: polietilen, poli (vinyl clorua), cao su lưu hóa, nilon -6,6, amilopectin, xenlulozo. Số polime có cấu trúc mạch không phân nhánh là
Phương pháp giải:Ghi nhớ:
Polime có mạch cacbon phân nhánh là: amilopectin và glicogen
Polime có mạng không gian là: cao su lưu hóa, nhựa bakelit.
Còn lại là polime không phân nhánh.Lời giải chi tiết:Các polime có cấu trúc mạch không phân nhánh là: polietilen ((-CH2-CH2-)n) ; poli (vinyl clorua) 
 nilon – 6,6 (-NH[CH2]6NHCO[CH2]4CO-)n; xenlulozo => có 4 polime
Đáp án D Quảng cáo

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Soạn bài Viết bài tập làm văn số 5 | C-n.vn