” Quy Trình Làm Việc Tiếng Anh Là Gì ? Quy Trình Làm Việc Tiếng Anh Là Gì

1. A series of actions or steps taken in order to achieve a particular end: đây là từ vựng tiếng anh mô tả một chuỗi những hànhđộng hay các bướcđược thực hiệnđểđạt mục tiêu cụ thểEx:

He breaks every step of the process into a series of questions.

Đang xem: Quy trình làm việc tiếng anh là gì

Bạn đang xem: Quy trình làm việc tiếng anh là gì

Bạn đang xem: Quy trình làm việc tiếng anh là gìAnh ấy phân chia các bước của quá trình thành các loạt câu hỏi.

2. A natural series of changes:Một chuỗi những thay đổi trong tự nhiênEx:

The aging processQuá trình lão hóa

*

A systematic series of mechanized or chemical operations that are performed in order to produce something.

We have the systems, processes, practices and skilled staff needed to operate within this environment.

Chúng tôi có hệ thống, quy trình, sự thực hành và những nhân viên có kỹ năng cần thiết để vận hành trong môi trường này.

Procedure (n):

An established or official way of doing something. Một cách đã được thiết lập hay cách chính thức để làm việc gì đó

Top Government officials said all procedures for adopting the budget had been followed properly

Các quan chức đứng đầu chính phủ nói rằng mọi thủ tục nhận cấp vốn đều được tuân thủ đúng đắn.

A series of actions conducted in a certain order or manner. Một loạt các hành động được thực hiện theo thứ tự hoặc cách nhất định

People who do well in the test are often also those who do well in exams – they're good at following a simple series of procedures.

Những người làm bài kiểm tốt cũng thường là những người thành công trong các kỳ thi – họ giỏi việc tuân theo các bước đơn giản của những thể thức.

A surgical operation. Một ca phẫu thuật

The procedure was done under general anaesthetic.

Ca phẫu thuật được thực hiện dưới sự gây mê tổng quát.

Excercise:

Fill in the blank with process or procedure

3. The ———————– of getting old comes to everyone.

Xem thêm: Giải Đáp: Trúng 3 Số Cuối Giải Đặc Biệt Được Bao Nhiêu Tiền ?

4. The ——————— is considered a very successful one and they talk about it to every practitioner.

5. Solving problem is a ——————- of studying and delivering.

Answers:

1. The official procedure, it seems, often work against our better interests.

Thủ tục hành chính, thoạt trông, thường chống lại các lợi ích của chúng ta.

2. The standard procedure for informing new employees about conditions of work.

Thể thức tiêu chuẩn để thông báo cho nhân viên mới về điều kiện công tác.

3. The process of getting old comes to everyone.

Quá trình già đi xảy ra với tất cả mọi người.

Xem thêm: Hình Nền Xe Cọp Đẹp – Hình Ảnh Xe Cọp Đẹp Nhất

Ca phẫu thuật được xem là rất thành công và họ nói về nó với tất cả những người trong nghề.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: kiến thức chung
READ:  "Thời Gian Hoàn Vốn Tiếng Anh Là Gì ? Một Số Từ Vựng Trong Lĩnh Vực Kinh Doanh