So Sánh Phong Trào Cần Vương Và Khởi Nghĩa Yên Thế, Bài Tập 8 So Sánh Điểm Khác Nhau Gi

*

đã trả lời5 tháng 7, 2018bởi Đức lượng♥ NGTTThạc sĩ(5.8k điểm)được bầu chọn là câu hỏi hay nhất17 tháng 8, 2019bởi khongdoi04 ● Cộng Tác Viên

*Bảng so sánh phong trào Cần Vương và khởi nghĩa nông dân Yên Thế

Nội dung

Khởi nghĩa Yên Thế

Các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương

Mục đích

Đánh đuổi giặc Pháp bảo vệ quê hương đất nước.

Đang xem: So sánh phong trào cần vương và khởi nghĩa yên thế

Đánh Pháp giành lại độc lập, khôi phục lại chế độ phong kiến.

Thời gian tồn tại

Diễn ra trong 30 năm (1884 – 1913), trong cả thời kì Pháp bình định và tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất.

Diễn ra trong 10 năm (1885 – 1896), trong thời kì Pháp bình định Việt Nam.

Lãnh đạo

Nông dân.

Văn thân, sĩ phu.

Địa bàn hoạt động

Các tỉnh Trung và Bắc Kì.

Xem thêm: Bài Cúng Sáng Mùng 1 Tết 2021, Văn Khấn Mùng 1 Tết 2021 Tân Sửu

Chủ yếu ở Yên Thế (Bắc Giang) và một số tỉnh Bắc Kì.

Lực lượng tham gia

Nông dân.

Đông đảo văn thân, sĩ phu, nông dân.

Phương thức đấu tranh

Khởi nghĩa vũ trang nhưng có giai đoạn hòa hoãn, có giai đoạn tác chiến.

Khởi nghĩa vũ trang..

Xem thêm: Fwb Là Gì? Ons, 419, 429, 420 Là Gì ? Lịch Sử Đặc Biệt Và Ý Nghĩa Của Con Số 420

Tính chất

Phong trào mang tính chất tự vệ, tự phát

Phong trào yêu nước chống Pháp theo ý thức hệ phong kiến và thể hiện tình thần dân tộc sâu sắc.

Có thể bạn quan tâm