Sự sinh sản của thực vật có hoa trang 86 | C-n.vn

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
1.1. Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì?
a. Sự thụ phấn.
b. Sự thụ tinh.
1.2. Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với với tế bào sinh dục cái của noãn gọi là gì?
a. Sự thụ phấn.
b. Sự thụ tinh.
1.3. Hợp tử phát triển thành gì?
a. Hạt.
b. Phôi.
1.4. Noãn phát triển thành gì?
a. Hạt.
b. Quả.
1.5. Bầu nhụy phát triển thành gì?
a. Hạt.
b. Quả.Lời giải chi tiết:
Câu hỏi


1.1


1.2


1.3


1.4


1.5


Đáp án


a


b


b


a


b

Câu 2

Nối các chú thích vào hình cho phù hợp.
Lời giải chi tiết:

Câu 3

Đánh dấu × vào các cột trong bảng dưới đây cho phù hợp.

Hoa


Thụ phấn nhờ côn trùng


Thụ phấn nhờ gió


Mướp, bầu, bí

 
 

Cỏ lau, cỏ may

 
 

Phượng

 
 

Lúa

 
 

Dong riềng

 
 

Ngô

 
 

Sen

 
 

Bưởi, chanh, cam

 
 
Lời giải chi tiết:
Hoa


Thụ phấn nhờ côn trùng


Thụ phấn nhờ gió


Mướp, bầu, bí


×

 

Cỏ lau, cỏ may

 

×


Phượng


×

 

Lúa

 

×


Dong riềng


×

 

Ngô

 

×


Sen


×

 

Bưởi, chanh, cam


×

 

READ:  Bài 3 trang 85 SGK Sinh học 6 | C-n.vn

Câu 4

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
4.1. Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường có đặc điểm gì?
a. Màu sắc sặc sỡ, hương thơm, mật ngọt.
b. Không có màu sắc đẹp, cánh hoa, đài hoa thường nhỏ hoặc không có.
4.2. Các loài hoa thụ phấn nhờ gió thường có đặc điểm gì?
a. Màu sắc sặc sỡ, hương thơm, mật ngọt.
b. Không có màu sắc đẹp, cánh hoa, đài hoa thường nhỏ hoặc không có.Lời giải chi tiết:
Câu hỏi


4.1


4.2


Đáp án


a


b

Xem lại lí thuyết tại đây:
Loigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập