Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc “? | C-n.vn

Đề bài
Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?

Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 96, 97 để lí giải.

Lời giải chi tiết

Nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945:* Giặc Ngoại xâm và nội phản:- Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc: 20 vạn quân Tưởng kéo theo các tổ chức phản động Việt Quốc, Việt Cách nhằm lật đổ chính quyền cách mạng.- Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam: hơn 1 vạn quân Anh mở đường cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai.- Còn 6 vạn quân Nhật chờ giải giáp.- Các thế lực phản động trong nước lợi dụng tình hình này nổi dậy chống phá.⟹ Như vậy, cùng một lúc nước ta phải đối phó với nhiều kẻ thù.* Tình hình trong nước:- Về chính trị:+ Chính quyền cách mạng vừa mới ra đời còn non trẻ, chưa được củng cố.+ Lực lượng vũ trang còn non yếu.+ Những tàn dư của chế độ cũ còn sót lại.- Về kinh tế: + Chủ yếu là nông nghiệp vốn đã nghèo nàn, lạc hậu còn bị chiến tranh tàn phá nặng nề.+ Thiên tai liên tiếp sảy ra: Lũ lụt lớn vào tháng 8/1948 làm vỡ đê 9 tỉnh Bắc Bộ, rồi đến hạn hán kéo dài làm cho 50% ruộng đất không thể cày cấy được.- Về tài chính: + Ngân sách nhà nước trống rỗng.+ Nhà nước cách mạng chưa được kiểm soát ngân hàng Đông Dương.+ Quân Tưởng tung ra thị trường các loại tiền đã mất giá trị.- Về văn hóa – xã hội: + Hơn 90% dân số không biết chữ.+ Các tệ nạn xã hội như mê tín dị đoan, rượu chè, cờ bạc, nghiện hút,… tràn lan.⟹ Những khó khăn đó đã đặt nước ta vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.Loigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Unit 10 trang 109 SGK Tiếng Anh 10 | C-n.vn