Tại Sao Nói Thế Giới Chúng Ta Đang Sống Thật Rộng Lớn Và Đa Dạng ?

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

*

Bài 1. Tại sao nói thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn và đa dạng?Trả lời:Trên thế giới có tới 6 châu lục và 4 đại dương, địa bàn sinh sống của con người ngày càng mở rộng, con người đã có mặt trên tất cả các châu lục, trên các đảo ngoài khơi xa và khi trình độ khoa học kĩ thuật càng cao thì sự vươn tới của con người càng rộng.Thế giới chúng ta đang sống thật đa dạng vì các quốc gia và vùng lãnh thổ luôn có sự khác nhau về tự nhiên, chế độ chính trị, khác nhau về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, văn hoá, về hình thức sản xuất, về trình độ văn minh, quan niệm sống và cả mức sống.

Đang xem: Tại sao nói thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn và đa dạng

Đúng 1
Bình luận (5)

*

tại sao nói ; “thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn và đa dạng” ?

Trả lời:

Trên thế giới có tới 6 châu lục và 4 đại dương, địa bàn sinh sống của con người ngày càng mở rộng, con người đã có mặt trên tất cả các châu lục, trên các đảo ngoài khơi xa và khi trình độ khoa học kĩ thuật càng cao thì sự vươn tới của con người càng rộng.Thế giới chúng ta đang sống thật đa dạng vì các quốc gia và vùng lãnh thổ luôn có sự khác nhau về tự nhiên, chế độ chính trị, khác nhau về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, văn hoá, về hình thức sản xuất, về trình độ văn minh, quan niệm sống và cả mức sống.

Đúng 0
Bình luận (4)

tại sao nói ; “thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn và đa dạng” ?

trả lời : diện tích (approx) 510 triệu km2

dân số > 7,4 tỉ người (2016)>200 quốc gia

Đúng 0
Bình luận (3)

Bài 1. Tại sao nói thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn và đa dạng?Trả lời:Trên thế giới có tới 6 châu lục và 4 đại dương, địa bàn sinh sống của con người ngày càng mở rộng, con người đã có mặt trên tất cả các châu lục, trên các đảo ngoài khơi xa và khi trình độ khoa học kĩ thuật càng cao thì sự vươn tới của con người càng rộng.Thế giới chúng ta đang sống thật đa dạng vì các quốc gia và vùng lãnh thổ luôn có sự khác nhau về tự nhiên, chế độ chính trị, khác nhau về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, văn hoá, về hình thức sản xuất, về trình độ văn minh, quan niệm sống và cả mức sống.

Xem thêm: Bộ Sách Lớp 6 Bao Nhiêu Tiền, Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 6, Bảng Giá 7/2021

Đúng 0
Bình luận (0)

ss

Đúng 0
Bình luận (0)

Trả lời:Trên thế giới có tới 6 châu lục và 4 đại dương, địa bàn sinh sống của con người ngày càng mở rộng, con người đã có mặt trên tất cả các châu lục, trên các đảo ngoài khơi xa và khi trình độ khoa học kĩ thuật càng cao thì sự vươn tới của con người càng rộng.Thế giới chúng ta đang sống thật đa dạng vì các quốc gia và vùng lãnh thổ luôn có sự khác nhau về tự nhiên, chế độ chính trị, khác nhau về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, văn hoá, về hình thức sản xuất, về trình độ văn minh, quan niệm sống và cả mức sống.

Đúng 0
Bình luận (0)

Trên thế giới có tới 6 châu lục và 4 đại dương, địa bàn sinh sống của con người ngày càng mở rộng, con người đã có mặt trên tất cả các châu lục, trên các đảo ngoài khơi xa và khi trình độ khoa học kĩ thuật càng cao thì sự vươn tới của con người càng rộng.Thế giới chúng ta đang sống thật đa dạng vì các quốc gia và vùng lãnh thổ luôn có sự khác nhau về tự nhiên, chế độ chính trị, khác nhau về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, văn hoá, về hình thức sản xuất, về trình độ văn minh, quan niệm sống và cả mức sống.

Xem thêm: Tổ Yến Bao Nhiêu Tiền 1 Lạng Yến Bao Nhiêu Tiền 1 Lạng ? 1 Lạng Yến Ăn Được Mấy Lần

Đúng 0
Bình luận (0)

nó thích thì nó rộng thôi !!!

*

Đúng 0
Bình luận (0)

trên thế giới có 6 châu lục và 4 đại dương địa bàn sinh sông con người ngày càng mơ rộng .con người đả mặt đất trên tát cả châu lục,trên đảo ngoài khơi và khi trinh độ càng ngày càng cao thì với sự vươn tới của con người càng mơ rộng

thế giới của ta đang sống rất là đa dạng và phong phú có hơn 200 quốc gia và lanh thổ

Đúng 0
Bình luận (0)
Các câu hỏi tương tự

1. Tại sao nói thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn và đa dạng? 

Lớp 7 Địa lý
1
0

Tai sao nói thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn và đa dạng?

Lớp 7 Địa lý
4
0

Cho biết sự khác nhau giữa châu lục và lục địa ? tại sao nói ' thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn và đa dạng “

Lớp 7 Địa lý
1
0

Tại sao nói thế giới chúng ta rất rộng lớn và đa dạng?

Help me! Mai mik thi hk kì rùi!

Lớp 7 Địa lý
1
0

câu 1: Tại sao nới thế giới rất rộng lớn và đa dạng?

Câu 2: Vì sao nới châu Phi là một châu lục nóng?

 

Lớp 7 Địa lý
3
0

Đây là đề thi Địa trường mk nên mk gửi cho các bn cần tham khảo


Trần Võ Hạ Thi;
nhok hanahmoon; ……..

Câu 1: Nêu vị trí, đặc điểm khí hậu môi trường đới ôn hòa. Tính chất trung gian của khí hậu đới ôn hòa như thế nào?

Câu 2: Để sản xuất ra khối lượng nông sản lớn có giá trị cao nền công nghiệp tiên tiến ở đới ôn hòa đã áp dụng những biện pháp gì?

Câu 3: Tại sao nói:” Thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn và đa dạng”

Câu 4: Châu Phi có hình dạng ra sao? Tài nguyên của Châu Phi đa dạng và phong phú như thế nào? Cahu6 phi thường được dọi là gì? vì sao?

Câu 5: Vì sao việc kiểm soát tỉ lệ gia tăng dân số đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia đới nóng?

Câu 6: Theo thống kê của các nhà khoa học tại hội nghị về môi trường ờ La Hay (hà lan) vào cúi năm 2000 thì các nước sau đây có lượng khí thải độc hại bình quân đầu người cao nhất thế giới:

– Hoa Kì : 20 tấn / năm / người

– Pháp : 6 tấn / năm / người

Tính tổng khí thải của từng nước nói lên điều gì trong năm 2000. CHo biết số dân

Hoa kì : 281 421 000 người

Pháp: 59 330 000 người

(cái này là những j có trong 1 đề lun nhé, trường mk cho nhìu nên lm cx mệt lắm nếu các bn nào mún bik câu trả lời của câu nào thì hỏi mk sẽ trả lời ra cho ^^ còn đây chỉ là đề thui