Cách Xác Định Tâm Đường Tròn Nội Tiếp Tam Giác Là Gì, Tâm Đường Tròn Nội Tiếp Tam Giác Là Gì

Để xác định được tâm đường tròn nội tiếp, tâm đường tròn ngoại tiếp của một tam giác chúng ta cần nhớ lại các khái niệm.

Đang xem: Tâm đường tròn nội tiếp

Nhắc lại các khái niệm cần nhớ:

Nội dung bài viết

Đường tròn nội tiếp tam giácĐường tròn ngoại tiếp tam giác

*

Đường tròn tâm I nội tiếp tam giác ABC

– Khái niệm: Khi ba cạnh của tam giác là tiếp tuyến của đường tròn và đường tròn nằm trong tam giác thì ta gọi đường tròn đó là đường tròn nội tiếp tam giác.

– Ghi nhớ: Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của các đường phân giác trong.

Trong hình trên giao điểm I của 2 đường phân giác AM, BN của tam giác ABC chính là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

Cách xác định tâm đường tròn nội tiếp tam giác

Để xác định hay vẽ được tâm đường tròn nội tiếp tam giác ta chỉ cần vẽ 2 đường phân giác trong của tam giác. Giao điểm giữa 2 đường phân giác chính là tâm đường tròn nội tiếp tam giác đó.

READ:  Thanh Xuân Có Bạn 2 Full 23/23 Vietsub + Thuyết Minh, Động Phim

Xem thêm: Ngân 98 Là Ai ? Tiểu Sử, Sự Nghiệp Cô Nàng 'Hot Girl Thị Phi'

Đường tròn ngoại tiếp tam giác

*

Đường tròn tâm I ngoại tiếp tam giác ABC.

– Khái niệm: Đường tròn ngoại tiếp tam giác là đường tròn đi qua cả ba đỉnh của tam giác. Khi đó ta có tam giác nội tiếp đường tròn.– Ghi nhớ: Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của các đường trung trực của các cạnh tam giác.

Cách xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác

Để xác định hay vẽ được tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ta chỉ cần vẽ 2 đường trung trực tương ứng với 2 cạnh của tam giác. Giao điểm giữa 2 đường trung trực chính là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

Xem thêm: Hình Học 10 Bài 2: Tích Vô Hướng Của 2 Vectơ, Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ

Trong hình trên ta vẽ đường trung trực của cạnh AB và đường trung trực của cạnh AC, giao điểm I của 2 đường trung trực đó chính là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng hợp thông tin