Thặng Dư Là Gì – Công Thức Tính Tỷ Suất Giá Trị Thặng Dư

Giá trị thặng dư là mục tiêu của các nhà tư bản, điều kiện tồn tại và phát triển của tư bản hay nói cách khác giá trị thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản. Để tìm hiểu về giá trị thặng dư, mời quý bạn đọc theo dõi bài viết Giá trị thặng dư là gì? Nguồn gốc, bản chất của giá trị thặng dư? của công ty Luật Hoàng Phi.Giá

Giá trị thặng dư là mục tiêu của các nhà tư bản, điều kiện tồn tại và phát triển của tư bản hay nói cách khác giá trị thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản. Để tìm hiểu về giá trị thặng dư, mời quý bạn đọc theo dõi bài viết Giá trị thặng dư là gì? Nguồn gốc, bản chất của giá trị thặng dư? của công ty Luật Hoàng Phi.

Đang xem: Thặng dư là gì

Giá trị thặng dư là gì?

Giá trị thặng dư là giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động do công nhân tạo ra và bị nhà tư bản chiếm không. Như vậy, giá trị thặng dư chính là giá trị do công nhân tạo ra mà vượt quá giá trị sức lao động của họ nhưng bị nhà tư bản chiếm đoạt hết. Nhìn chung, khi sản xuất, kinh doanh, nhà tư bản phải đầu tư các chi phí để mua tư liệu sản xuất và sức lao động. Mục đích của việc đầu tư các chi phí đó là nhằm thu được một số tiền dôi ra ngoài số tiền đã đầu tư trong quá trình sản xuất. Số tiền dôi ra này chính là giá trị thặng dư mà nhà tư bản chiếm không.

Như vậy, có thể thấy giá trị thặng dư là mục tiêu của các nhà tư bản, là điều kiện tồn tại và phát triển của tư bản.

Qua nội dung trên, quý bạn đọc đã hiểu được giá trị thặng dư là gì. Để hiểu rõ hơn nguồn gốc, bản chất của giá trị thặng dư, mời quý bạn đọc theo dõi phần tiếp theo của bài viết.

Ví dụ về giá trị thặng dư

Giả sử trong hoạt động sản xuất sợi. Giả định sản xuất 10kg sợi cần 10kg bông, giá 10kg bông là 10 đô la. Để sản xuất 1kg bông thành 1kg sợi, một công nhân cần lao động trong 6 giờ và hao mòn máy móc là 2 đô là; giá trị sức lao động trong một ngày của người công nhân là 3 đô là; trong một giờ lao động người công nhân tạo ra một giá trị là 0.5 đô la, giá trị thặng dư được tính như sau:

STT Chi phí sản xuất Chi phí của sản phẩm mới
1 – Tiền mua bông là 20 đô la – Giá trị của bông được chuyển vào sợi là 20 đô la
2 – Hao mòn máy móc là 4 đô la  – Giá trị của máy móc được chuyển vào sợi 4 đô la
3 – Tiền mua sức lao động trong một ngày là 3 đô la – Giá trị do lao động của công nhân tao ra 12h lao động là 6 đô la
Tổng cộng: 27 đô la 30 đô la

 Như vậy, toàn bộ chi phí của nhà tư bản để mua tư liệu sản xuất và sức lao động là 27 đô la. Trong 12h lao động, công nhận tạo ra một sản phẩm mới có giá trị bằng 30 đô la, giá tị dôi ra là 3 đô la. Trong đó, phần giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động là giá trị thặng dư.

*

Nguồn gốc, bản chất của giá trị thặng dư

Theo Mác, kết quả của lao động cụ thể tạo ra giá trị sử dụng của hàng hóa. Lao động cụ thể là lao động hao phí dưới một hình thức cụ thể của một nghề nghiệp chuyên môn nhất định, có mục đích riêng, đối tượng riêng, thao tác riêng, phương tiện riêng và kết quả riêng.

Trong nền sản xuất hàng hóa đơn giản, tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa là sự biểu hiện của mâu thuẫn giữa lao động tư nhân và lao động xã hội của những người sản xuất hàng hóa.

Qua nghiên cứu, Mác đi đến kết luận: “ Tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông mà cũng không xuất hiển ở người lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông”. Để giải quyết mâu thuẫn này, Mac đã phát hiện ra nguồn gốc sinh ra giá trị hàng hóa – sức lao động.

Xem thêm: Châm Ngôn Về Tình Yêu Hay Nhất, Ý Nghĩa Nhất Chạm Đến Trái Tim

Quá trình sản xuất ra tư bản chủ nghĩa là quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng và quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư.Phần giá trị mới lớn hơn giá trị sức lao động được tính bằng giá trị sức lao động công thêm giá trị thặng dư.

Như vậy, giá trị thặng dư là phần giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động do công nhân tạo ra và bị các nhà tư bản chiếm đoạt.

Để tìm hiểu bản chất quá trình sản xuất giá trị thặng dư, C.Mác chia tư bản thành 2 bộ phận: Tư bản bất biến và tư bản khả biến.

Trong đó:

– Tư bản bất biến là bộ phận tư bản tồn tại dưới hình thái tư liệu sản xuất mà giá giá trị được bảo tồn và chuyển vào sản phẩm, từ là giá trị không biến đổi về lượng trong quá trình sản xuất, ký hiệu là c.

– Tư bản khả biến là bộ phận tư bản biểu hiện dưới hình thức giá trị sức lao động trong quá trình sản xuất đã tăng thêm về lượng, kí hiệu là v.

Giá trị của một hàng hóa của một hàng hóa bằng giá trị tư bản bất biến mà nó chứa đựng, cộng với giá trị của tư bản khả biến.

Qua sự phân chia tư bản bất biến và tư bản khả biến, ta thấy được bản chất bóc lột tư bản chủ nghĩa, chỉ có lao động của công nhân là thuê mới tạo ra giá tri thặng dư của nhà tư bản. Tư bản đã bóc lột một phần giá trị mới do công nhân tạo ra. Như vậy, giá trị mà tư bản bỏ ra một giá trị c + v. Nhưng giá trị mà tư bản thu vào là c + v + m. Phần m là phần dôi ra mà tư bản bóc lột.

Xem thêm: 100+ Hình Nền Siêu Xe Và Người Đẹp Full Hd Cho Máy Tính Của Bạn

Qua bài viết trên, quý bạn đọc đã có được những thông tin hữu ích về giá trị thặng dư là gì? Nguồn gốc, bản chất của giá trị thặng dư? Qua đó, ta đã phần nào hiểu được bản chất của tư bản chủ nghĩa.