Lợi Nhuận Thu Nhập Lãi Thuần Là Gì, Lợi Nhuận Thuần Là Gì Và Cách Tính Như Thế Nào

NIM viết tắt của từ Net Interest Margin có nghĩa là những chỉ số dùng để xác định chênh lệch giữa thu nhập lãi và chi phí phải trả cho nhà đầu tư của ngân hàng. Từ con số này người dùng sẽ biết ngân hàng hưởng chênh lệch lãi suất giữa hoạt động huy động và hoạt động đầu tư tín dụng là bao nhiêu.

Công thức tính: Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) = Thu nhập lãi thuần/Tài sản Có sinh lãi trung bình Hoặc: NIM = Tỷ suất sinh lợi của Tài sản Có sinh lãi (YOEA) – (trừ) Tỷ lệ chi phí hình thành Tài sản Có sinh lãi (COF) Cũng như các doanh nghiệp khác, ngân hàng phải có các khoản tài sản để đưa vào hoạt động kinh doanh và tạo ra lợi nhuận. Để đánh giá hiệu quả hoạt động ngân hàng, người ta phân loại tài sản thành các dạng: Tài sản Có sinh lãi (như các khoản cho vay, khoản đầu tư tài chính…), Tài sản Nợ (Huy động khách hàng, Vay từ các ngân hàng khác…) và tài sản thông thường (ví dụ như tài sản cố định là văn phòng, máy móc thiết bị…). Thu nhập sản sinh ra từ các khoản Tài sản Có sinh lãi được hạch toán dưới khoản mục Thu nhập lãi thuần (và các khoản tương tự).

READ:  Return On Investment Là Gì ? Cách Tính, Bao Nhiêu Là Tốt Ưu, Nhược Điểm Và Cách Tính Roi

Đang xem: Thu nhập lãi thuần là gì

Xem thêm: Hình Nền Sakura Đẹp Nhất – 100 Hình Nền Sakura Kinomoto Dễ Thương Đẹp Nhất

Xem thêm: Vốn Vay Tiếng Anh Là Gì – Đặc Trưng Cơ Bản Của Vốn Vay

Để đo lường hiệu quả tạo lợi nhuận của các Tài sản Có sinh lãi của ngân hàng, người ta tính tỷ lệ NIM như trên. Tỷ lệ NIM cao là một dấu hiệu quan trọng cho thấy ngân hàng đang thành công trong việc quản lý tài sản và nợ. Ngược lại, NIM thấp sẽ cho thấy ngân hàng gặp khó khăn trong việc tạo lợi nhuận. Ở các ngân hàng bán lẻ nhỏ, tỷ lệ NIM có khuynh hướng cao hơn các ngân hàng bán sỉ lớn.

Đang xem: Thu nhập lãi thuần là gì

*
*
*
*
*
*
*
*

Thấy gì từ dáng đứng hiên ngang của Văn Thanh?

Một hành động nhỏ nhưng cho thấy sự lột xác hoàn toàn của dàn cầu thủ U23 Việt Nam,

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: kiến thức chung