Tính chất cơ bản của phân số | C-n.vn

a) Tính chất cơ bản của phân sốNếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.Nếu chia hết cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.Ví dụ 1 :     (dfrac {5 }{6}  =  dfrac {5 times 3 }{6 times 3}= dfrac {15 }{18}).Ví dụ 2 :     (dfrac {15: 3 }{18:3}= dfrac {5 }{6}).b) Ứng dụng tính chất cơ bản của phân số• Rút gọn phân số.Ví dụ:     (dfrac {90 }{120} = dfrac {90 :10}{120:10} = dfrac {9}{12}) (=dfrac {9 : 3}{12:3}) (=dfrac {3}{4})   hoặc:   (dfrac {90 }{120}= dfrac {90 : 30}{120 : 30} = dfrac {3}{4}); …• Quy đồng mẫu số các phân số.Ví dụ 1: Quy đồng mẫu số của (dfrac {2}{5}) và (dfrac {4}{7}).Lấy tích (5 times 7 = 35) làm mẫu số chung (MSC). Ta có:(dfrac {2}{5}) = (dfrac {2 times 7}{5times 7}) = (dfrac {14}{35});     (dfrac {4}{7}) = (dfrac {4times 5}{7times 5}) = (dfrac {20}{35}).Ví dụ 2: Quy đồng mẫu số của (dfrac {3}{5}) và (dfrac {9}{10}).Nhận xét: (10 : 5 = 2), chọn (10) là MSC. Ta có:(dfrac {3}{5}) = (dfrac {3times 2}{5times 2}) = (dfrac {6}{10});   giữ nguyên  (dfrac {9}{10}).Loigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Cách mạng xã hội và vai trò của nó đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp | C-n.vn