Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Chuẩn Nhất, Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Hki, Hkii, Cả Năm

Điểm số giúp đánh giá năng lực học tập của người học nên rất được phụ huynh và các bạn học sinh quan tâm. Vậy cách tính điểm trung bình môn của học kỳ, trung bình môn cả năm bậc THCS, THPT và bậc Đại học như thế nào. Quy đổi xếp loại học lực thông qua điểm số như thế nào, cùng đón đọc bài viết sau đây.

Đang xem: Tính điểm trung bình môn

*

Cách tính điểm trung bình môn cấp 2, cấp 3, đại học
Cách tính điểm trung bình môn và xếp loại học lực tại bậc THCS, THPTCách tính điểm trung bình môn và xếp loại học lực sinh viên bậc Đại học

Cách tính điểm trung bình môn và xếp loại học lực tại bậc THCS, THPT

Hướng dẫn cách tính điểm trung bình môn 1 học kỳ THCS, THPT

Điểm trung bình các môn học kỳ là trung bình cộng điểm trung bình của các môn trong học kỳ đánh giá bằng điểm số.

Trong đó:

*

Điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên (viết tắt là ĐĐGTX ): tính hệ số 1;Điểm kiểm tra, đánh giá giữa kỳ (viết tắt là ĐĐGK): tính hệ số 2;Điểm kiểm tra, đánh giá cuối kỳ (viết tắt là ĐĐGCK): tính hệ số 3.

Ví dụ 1: Lê Thị A có điểm thành phần môn Hóa học kì 1 năm lớp 10 như sau:

ĐĐGTX ĐĐGK ĐĐGCK
8, 6 7, 8 8

Điểm trung bình môn Anh học kì 1 năm lớp 10 môn Anh của A tính như sau:

Điểm TB môn Anh HK1 lớp 10 = (8 + 6 + 7 + 8 + 7×2 + 8×2 + 8×3)/11 = 7.5

Cách tính điểm học kì 2 cũng tính theo cách tương tự. Cách tính điểm học kỳ 1 trên áp dụng cho toàn bộ các khối bậc THCS và THPT.

Hướng dẫn cách tính điểm trung bình cả năm THCS, THPT

Điểm trung bình các môn cả năm học là trung bình cộng của điểm trung bình 2 học kỳ của các môn học đánh giá bằng điểm số.

Điểm trung bình môn cả năm được tính dựa theo điểm trung bình học kỳ 1 và học kỳ 2. Trong đó học kỳ 1 tính hệ số 1 và học kỳ 2 tính hệ số 2.

Công thức tính điểm trung bình môn bậc THCS, THPT như sau:

*

Lưu ý: Điểm trung bình các môn của học kỳ hoặc cả năm là số nguyên hoặc số thập phân được tính đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi đã làm tròn số.

Cách tính điểm trung bình môn Toán, Anh Văn,… đều áp dụng cách tính tương tự

Ví dụ 2:

Điểm TB môn Văn học kì 1 lớp 10 của A là 7.5

Điểm TB môn Văn học kì 2 lớp 10 của A là 8.0

Điểm TB môn Văn cả năm lớp 10 của A = (7.5 + 8×2)/3 = 7.8

Cách tính điểm trung bình cả năm lớp 11 và 12 tương tự.

Cách xếp loại học lực của học sinh

Tiêu chuẩn xếp loại học lực học sinh cấp THCS và THPT được quy định như sau:

Xếp loại giỏi, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

+ Điểm trung bình môn học từ 8.0 trở lên, trong đó 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ phải có điểm trung bình từ 8.0 trở lên. Đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT cần thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 8.0 trở lên

+ Không môn học nào có điểm trung bình dưới 6.5

+ Các môn học đánh giá bằng xếp loại phải đạt loại Đ.

Xếp loại khá, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

+ Điểm trung bình môn học từ 6.5 trở lên, trong đó 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ phải có điểm trung bình từ 6.5 trở lên. Đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT cần thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 6.5 trở lên

+ Không môn học nào có điểm trung bình dưới 5.0

+ Các môn học đánh giá bằng xếp loại phải đạt loại Đ.

Xem thêm: Youtuber Khoa Pug Làm Nghề Gì, Giàu Đến Cỡ Nào? Tài Sản Bao Nhiêu?

Xếp loại trung bình, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

+ Điểm trung bình môn học từ 5.0 trở lên,trong đó 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ phải có điểm trung bình từ 5.0 trở lên. Đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT cần thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 5.0 trở lên.

+ Không môn học nào có điểm trung bình dưới 3.5

+ Các môn học đánh giá bằng xếp loại phải đạt loại Đ.

Xếp loại yếu: Điểm trung bình môn học từ 3.5 trở lên và không môn học nào có điểm trung bình môn dưới 2.0.Xếp loại kém: Tất cả những trường hợp còn lại.

Ngoài ra, với trường hợp có duy nhất một môn học có kết quả thấp hơn mức quy định đối với một loại học lực nào đó và bị xếp thấp xuống thì được điều chỉnh như sau:

Nếu điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình cá nhân đạt loại giỏi nhưng kết quả của một môn học nào đó làm phải xuống loại trung bình thì được điều chỉnh xếp loại khá.Nếu điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình cá nhân đạt loại giỏi nhưng kết quả của một môn học nào đó làm phải xuống loại yếu thì được điều chỉnh xếp loại trung bình.Nếu điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình cá nhân đạt loại khá nhưng kết quả của một môn học nào đó làm phải xuống loại yếu thì được điều chỉnh xếp loại trung bình.Nếu điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình cá nhân đạt loại khá nhưng kết quả của một môn học nào đó làm xuống loại kém thì được điều chỉnh xếp loại yếu.

Xét công nhận danh hiệu học sinh

Việc xét công nhận danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, trung bình được quy định như sau:

Công nhận đạt danh hiệu học sinh giỏi học kỳ hoặc cả năm, nếu đạt học lực loại giỏi và hạnh kiểm loại tốt Công nhận đạt danh hiệu học sinh tiên tiến học kì hoặc cả năm học, nếu đạt học lực loại khá và hạnh kiểm loại khá trở lên Học sinh đạt thành tích nổi bật, có những tiến bộ vượt bậc trong học tập, rèn luyện được Hiệu trưởng trao tặng Giấy khen.

Cách tính điểm trung bình môn và xếp loại học lực sinh viên bậc Đại học

*

Cách tính điểm trung bình môn đại học

Tín chỉ là gì?

Tín chỉ xác định khối lượng kiến thức, kỹ năng mà sinh viên tích lũy được, dùng để đo thời lượng học tập của sinh viên, được phân thành 3 loại theo các hình thức dạy học và được quy định như sau:

1 giờ tín chỉ lên lớp = 1 tiết lên lớp và 2 tiết tự học1 giờ tín chỉ thực hành = 2 tiết thực hành và 1 tiết tự học1 giờ tín chỉ tự học bắt buộc = 3 tiết tự học bắt buộc nhưng được kiểm tra đánh giá.

Giá tiền học phí trên mỗi tín chỉ không cố định, tùy thuộc vào mỗi trường đại học, có trường thấp và có trường mức học phí cho mỗi tín chỉ khá cao

Điểm tích lũy là gì?

Điểm tích lũy là điểm trung bình chung của tất cả các môn học trong cả năm học. Cũng tương tự như điểm trung bình cả năm của các bậc học dưới.

Hướng dẫn cách tính điểm trung bình môn Đại học theo tín chỉ 

Điểm trung bình tích lũy là: Tổng điểm các học kỳ tiếp theo NHÂN VỚI số tín chỉ từng môn rồi CHIA CHO tổng số tín chỉ (tính lại từ học kỳ đâu không tính riêng từng học kỳ)

*

Các môn học không tính điểm trung bình là: Giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất

Ví dụ 3:

Môn học Số tín chỉ Điểm hệ 4 Tính
Môn 1 – HKI 3 4 3×4=12
Môn 2 – HKI 4 3 4×3=12
Môn 3 – HKI 1 2 1×2=2
Cộng 8 26

Điểm trung bình đại học = 26/8 = 3.25

Cách quy đổi điểm chữ theo thang điểm 10

Điểm A là từ (8.0 – 10) : GiỏiĐiểm B là từ (6.5 – 7.9) : KháĐiểm C là từ (5.0 – 6,4) : Trung bìnhĐiểm D là từ (3.5 – 4,9) : Yếu

Cách quy đổi điểm chữ theo thang điểm 4

Điểm A tương ứng với 4Điểm B+ tương ứng với 3.5Điểm B tương ứng với 3Điểm C+ tương ứng với 2.5Điểm C tương ứng với 2Điểm D+ tương ứng với 1.5Điểm D tương ứng với 1Điểm F tương ứng với 0

Cách xếp loại học lực của sinh viên

Loại xuất sắc: Điểm TB chung tích lũy từ 3.6 đến 4.0Loại giỏi: Điểm TB chung tích lũy từ 3.2 đến 3.59Loại khá: Điểm TB chung tích lũy từ 2.5 đến 3.19Loại trung bình: Điểm TB chung tích lũy từ 2.0 đến 2.49.

Xem thêm: Đầu Số 039 Là Mạng Gì? Đầu Số 039 Của Mạng Nào? 039 Là Mạng Gì

Cách tính điểm trung bình môn online

Ngoài việc tính điểm trung bình theo cách thủ công, các bạn học sinh và bậc phụ huynh có thể tính điểm trung bình môn online bằng cách sử dụng điện thoại, truy cập vào App store đối với hệ điều hành iOS và CH play với hệ điều hành android, tìm kiếm ứng dụng “Kết quả học tập học sinh – ket qua hoc tap” để theo dõi và tính điểm trung bình môn vô cùng dễ dàng.

*

Cách tính điểm trung bình môn online hiệu quả

Lợi ích của Ứng dụng tính điểm trung bình môn online:

Nhập điểm các môn học và tính tổng kết từng môn, tổng kết chung ngay sau khi nhập điểm. Xem chi tiết điểm của từng mônNhập điểm dự kiến để xem mục tiêu điểm của các môn, xác định chính xác mục tiêu điểm cần cố gắng nhằm đạt kết quả mong muốnSự kiện: Lưu và nhắc nhở lịch kiểm tra các sự kiện của người dùngThời khóa biểu : Lưu lịch học và kiểm tra trong tuần, giúp người dùng tiện theo dõi công việc trong tuầnThống kê : Giúp người dùng có cái nhìn trực quan về kết quả học tập của mình dưới dạng biểu đồGóc học tập: Cung cấp kiến thức chung cơ bản cho khối THPT

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn về cách tính điểm trung bình môn của các cấp học. Cách tính điểm cũng không khó khăn đúng không các bạn. Chúc các bạn thành công!

Có thể bạn quan tâm