Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 66 SGK Toán 9 Tập 1 | C-n.vn

Đề bài
Xét hình 1. Chứng minh (Delta AHB sim Delta CHA). Từ đó suy ra hệ thức (2) là (h^2=b’c’.)

                            Hình 1
Video hướng dẫn giải

Sử dụng trường hợp đồng dạng góc-góc để chứng minh hai tam giác (ABH) và (CAH) đồng dạng.
Từ đó suy ra tỉ lệ cạnh và hệ thức cần tìm. 

Lời giải chi tiết

Ta có (widehat {BAH} + widehat {CAH}=90^0) và (widehat {CAH} + widehat {ACH}=90^0) (do tam giác (AHC) vuông tại (H))Do đó (widehat {BAH} = widehat {ACH}) (cùng phụ (widehat {CAH}))Xét  (Delta ABH) và  (Delta CAH) có:(widehat {AHB} = widehat {AHC} = {90^o})(widehat {BAH} = widehat {ACH}) (chứng minh trên )( Rightarrow Delta ABH sim Delta CAH,,left( {g.g} right)) ( displaystyle Rightarrow {{AH} over {CH}} = {{BH} over {AH}} Rightarrow A{H^2} = BH,,hay,,{h^2} = b’ . c’)Loigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Lý thuyết chia một số tự nhiên cho một số thập phân | C-n.vn