Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 17 SGK Toán 7 Tập 1 | C-n.vn

Đề bài
Tính:
(eqalign{& {left( {{{ – 3} over 4}} right)^2};{kern 1pt} {kern 1pt} {left( {{{ – 2} over 5}} right)^3};{kern 1pt} {kern 1pt} {left( { – 0,5} right)^2};{kern 1pt} cr & {kern 1pt} {left( { – 0,5} right)^3};{kern 1pt} {kern 1pt} {left( {9,7} right)^0} cr} )
Video hướng dẫn giải

Áp dụng công thức:
({x^n} = underbrace {x ldots x}_{n;thừa ;số}) (( x ∈mathbb Q, n ∈mathbb N, n> 1))
Nếu (x = dfrac{a}{b}) thì ({x^n} = {left( {dfrac{a}{b}} right)^n} = dfrac{{{a^n}}}{{{b^n}}})
(x^0=1) 

Lời giải chi tiết

(eqalign{& {left( {{{ – 3} over 4}} right)^2} = {{{{left(- 3 right)}^2}} over {{4^2}}} = {9 over {16}}  cr & {left( {{{ – 2} over 5}} right)^3} = {{{{left( { – 2} right)}^3}} over {{5^3}}} = {{ – 8} over {125}}  cr& {left( { – 0,5} right)^2} = {left( {{{ – 1} over 2}} right)^2} = {{{{left( { – 1} right)}^2}} over {{2^2}}} = {1 over 4}  cr & {left( { – 0,5} right)^3} = {left( {{{ – 1} over 2}} right)^3} = {{{{left( { – 1} right)}^3}} over {{2^3}}} = {{ – 1} over 8}  cr & {left( {9,7} right)^0} = 1 cr} )Loigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Bài 1 trang 13 SGK Đại số 10 | C-n.vn